intTypePromotion=1

Phân tích thiết kế hướng đối tượng (phần 2)

Chia sẻ: Nguyen Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
376
lượt xem
179
download

Phân tích thiết kế hướng đối tượng (phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế hướng đối tượng (phần 2)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thiết kế hướng đối tượng (phần 2)

  1. Created by Trang H ng Sơn ---------------------------------- Inception 1. Mô t d án: - Progress: Tr l i các câu h i? + T m nhìn (vision) và kh năng kinh doanh c a d án như th nào ? + Tính kh thi ? + Mua hay xây d ng ? + Ư c lư ng chi phí ? +… Làm hay ko làm ? - Output: Vision, Statement of Work, Proposal 2. Kh o sát hi n tr ng: - ðây là giai ño n ñ u tiên trong quá trình phát tri n ph n m m, nó cho bi t hi n tr ng bài toán như th nào. - Progress: Kh o sát hi n tr ng v mô hình t ch c, hi n tr ng v các nghi p v , hi n tr ng v quá trình tin h c c a khách hàng mà ph n m m chúng ta nh m t i; trong ñó hi n tr ng v nghi p v là quan tr ng nh t m c tiêu c a giai ño n này là ph i hi u rõ ñư c qui trình nghi p v c a khách hàng như là có bao nhiêu quá trình nghi p v , nh ng nghi p v ñó h làm như th nào? … - Ouput: Business Processes Specification 3. Xác ñ nh yêu c u: - Yêu c u (requirement) di n t ch c năng h th ng ph i làm ho c ñ c ñi m h th ng ph i có. Yêu c u luôn luôn thay ñ i. - Có 2 lo i: (Functional, Usability, Reliability, Performance, Supportability) + Ch c năng (functional): là yêu c u có liên quan tr c ti p ñ n ho t ñ ng mà h th ng ph i làm ho c thông tin mà h th ng lưu tr . + Phi ch c năng (nonfunctional): là các yêu c u v tính ch t ho c thu c tính mà h th ng ph i có như kh năng ho t ñ ng, kh năng s d ng, ... - Các k thu t thu th p yêu c u: + Ph ng v n (interview): 4 bư c . Ch n ngư i ñư c ph ng v n. . Thi t k câu h i ph ng v n. . Th c hi n ph ng v n. . Th c hi n công vi c sau ph ng v n. + ði u tra (questionnaire): 4 bư c . L a ch n nhóm ñ i tư ng ñi u tra. . Thi t k câu h i ñi u tra. . Th c hi n ñi u tra. . T ng k t, th ng kê, phân tích k t qu ñi u tra. + Quan sát (observation): . Quan sát chi ti t các bư c nghi p v c a khách hàng. . C n th n trư c nh ng thao tác không thư ng xuyên. + Phân tích tài li u (document analysis): . Phân lo i các tài li u ñư c cung c p (tài li u báo cáo, tài li u mô t h th ng, tài li u qui trình nghi p v , …) -1-
  2. Created by Trang H ng Sơn ---------------------------------- . ð c k các tài li u ñư c cung c p rút trích thông tin quan tr ng. - Output: Software Requirements Specification -2-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2