intTypePromotion=3

Pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam và các trách nhiệm pháp lý: Phần 1

Chia sẻ: 1234 1234 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
12
lượt xem
3
download

Pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam và các trách nhiệm pháp lý: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những thập kỉ gần đây, môi trường thế giới đang có những thay đổi theo chiều hướng xấu đi: Sự biến đổi khí hậu hoàn cầu, sự suy giảm tầng ôzôn đang làm cho trái đất ngày càng nóng lên, sự suy giảm của nhiều giống, loài động vật, thực vật, sự diệt vong của nhiều loài động vật quý hiếm, vấn đề cháy rừng, vấn đề chất thải, ô nhiễm,... Mời các bạn cùng tim hiểu vấn đề bảo vệ môi trường qua phần 1 của tài liệu Pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam và các trách nhiệm pháp lý được chia sẻ dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam và các trách nhiệm pháp lý: Phần 1

TRÁCH NHIỆM<br /> PHÁP LÝ<br /> TRONG PHÀP LUẬT<br /> BẢO VỆ MÕI TRƯỚNG<br /> Ò VIỆT NAM<br /> <br /> Biên mục trên xuất bản phẩm của<br /> Thư viện Quốc gia Việt Nam<br /> <br /> Nguyễn Thị Tố Uyẽh<br /> Trách nhiệm<br /> <br /> pháp lý<br /> <br /> trong pháp luật bảo vộ môi trườna ò Việt<br /> <br /> Nam / Nguyễn Thị Tố Uyên. - H. : Chính trị Quóc gia, 2014. - 180tr.<br /> ; 21cm<br /> Thư mục: tr. 169-176<br /> <br /> 1. Pháp luật 2. Bảo vệ môi trường 3. Trách nhiệm pháp lí<br /> 4. Việt Nam<br /> 3 4 4 .5 9 7 0 4 6 - dc23<br /> C T F012?P -C IP<br /> <br /> Mã số:<br /> <br /> 3.34(V)<br /> ~<br /> ----CTQG-2014<br /> <br /> TS. NGUYEN THỊ T ố UYÊN<br /> <br /> TRÁCH NHIỆM<br /> PHÁP LÝ<br /> TRONG PHÁP LUẬT<br /> BẢO VỆ MÔI TRUÔNG<br /> ờ VIỆT NAM<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA - sự THẬT<br /> Hà Nội - 2014<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản