Phát âm - s - z - iz

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
742
lượt xem
49
download

Phát âm - s - z - iz

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách phát âm đuôi “s”, “es” : “s” , “es” được phát âm là /s/, /z/, /iz/ Phát âm là /s/ : danh từ tận cùng bằng “k,p,t,f…” Ex : cups, cats, books… Phát âm là /z/ : danh từ tận cùng bằng “n,d,v,y,m,l,r,g,b”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát âm - s - z - iz

  1. Phát âm - s - z - iz Cách phát âm đuôi “s”, “es” : “s” , “es” được phát âm là /s/, /z/, /iz/ Phát âm là /s/ : danh từ tận cùng bằng “k,p,t,f…” Ex : cups, cats, books… Phát âm là /z/ : danh từ tận cùng bằng “n,d,v,y,m,l,r,g,b” Ex : Toys, answers, lessons… Phát âm là /iz/ : danh từ tận cùng bằng “s,sh,ch,z,x…” Ex: Watches, boxes, washes, buses… Các bạn hãy luyện tập với bài tập dưới đây.
  2. 1 - Chips: • /s/ /iz/ /z/ 2 - Boys: • /z/ /s/ /iz/ 3 - Mick's daughter: • /s/ /z/ /iz/ 4 - Goes: • /s/ /z/ /iz/
  3. 5 - Matches: • /s/ /z/ /iz/: 6 - Works: • /z/ /s/ /iz/ 7 - Sandwiches: • /s/ /iz/: /z/ 8 - News: • /iz/ /z/ /s/
  4. 9 - Wears: • /s/ /z/ /iz/ 10 - Chooses: • /z/ /s/ /iz/: 11 - Laughs: • /s/ /iz/ /z/ 12 - Lights: • /s/ /iz/ /z/
Đồng bộ tài khoản