Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
3
download

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

  1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Thông tin Lĩnh vực thống kê:Chứng khoán và thị trường chứng khoán Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBCKNN Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Gửi tài liệu báo cáo trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) Thời hạn giải quyết:Không quy định do không quy định kết quả đầu ra Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí chấp thuận chào bán - Chào bán dưới 50 tỷ: Thông tư số cổ phiếu ra công chúng lệ phí 10.000.000đ; 134/2009/TT-BTC
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định (mức lệ phí tính theo quy - Chào bán từ 50 tỷ n... mô vốn chào bán): đến dưới 150 tỷ: lệ phí 20.000.000đ; - Chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: lệ phí 35.000.000đ; - Chào bán từ 250 tỷ trở lên: lệ phí 50.000.000đ Kết quả của việc thực hiện TTHC:công bố thông tin trên website UBCKNN Các bước Tên bước Mô tả bước + Tổ chức phát hành phải gửi các tài liệu theo quy định cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu mười ngày trước Đối với cá nhân, 1. khi thực hiện việc phát hành tổ chức: + Sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) + Sau khi UBCKNN công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ, công ty được tiến hành phát hành cho người lao
  3. Tên bước Mô tả bước động Trong thời hạn mười ngày sau khi hoàn thành việc phát hành, tổ chức phát hành phải báo cáo kết quả phát hành cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán phải đồng thời báo cáo Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán. + Tiếp nhận, xem xét hồ sơ Đối với cơ quan + Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề 2. hành chính nhà liên quan (nếu cần) nước: + Công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp trên website UBCKNN Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người 1. lao động trong công ty bao gồm: - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình lựa chọn và
  4. Thành phần hồ sơ kế hoạch phát hành cho người lao động; - Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người 2. lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ Thông tư số 1. phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua 18/2007/TT-BTC ng... Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình Thông tư số 2. không được vượt quá 5% vốn cổ phần đang lưu 18/2007/TT-BTC ng... hành của công ty
  5. Nội dung Văn bản qui định Hội đồng quản trị phải công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương Thông tư số 3. trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực 18/2007/TT-BTC ng... hiện.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản