Phê duyệt và thông báo về thoả thuận kết nối mẫu

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
87
lượt xem
12
download

Phê duyệt và thông báo về thoả thuận kết nối mẫu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông Quyết định của Tổng Cục trưởng Cục Bưu điện số 547/1998/QÐ-TCBÐ ngày 03/09/1998 Về việc ban hành Quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; Quyết định của Bộ trưởng Bộ BCVT (nay là Bộ TTTT) số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê duyệt và thông báo về thoả thuận kết nối mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông
  2. Tên thủ tục : Phê duyệt và thông báo về thoả thuận kết nối mẫu Cơ quan thực hiện : Vụ Viễn thông Nội dung : 21. Thủ tục Phê duyệt và thông báo về thoả thuận kết nối mẫu - Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ các phương tiện thiết yếu có trách nhiệm xây dựng Bản thoả thuận kết nối mẫu trình Bộ Thông tin Truyền thông duyệt - Vụ Viễn thông - Bộ Thông tin Truyền thông nhận và thẩm tra hồ sơ. - Bộ Thông tin Truyền thông sẽ phê duyệt Bản thoả thuận - Trình tự thực hiện: kết nối mẫu và trong quá trình triển khai kết nối sẽ tiến thành thông báo về thoả thuận kết nối mẫu của các doanh nghiệp. Trường hợp không phê chuẩn, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ trả lời bằng văn bản về những nội dung không được phê chuẩn và yêu cầu các bên doanh nghiệp đàm phán lại những nội dung đó. - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin Truyền thông - 18 - - Cách thức thực hiện; Nguyễn Du- Hà Nội; - Thông qua hệ thống bưu chính. - Công văn do Thủ trưởng doanh nghiệp ký, đóng dấu. - Bản thoả thuận kết nối mẫu (với các điều kiện minh bạch - Thành phần, số lượng hồ sơ: và không phân biệt đối xử). Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản chính Bộ Thông tin Truyền thông sẽ xem xét trong thời hạn 15 - Thời hạn giải quyết: ngày kể từ ngày nhận được văn bản thỏa thuận kết nối để phê chuẩn - Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông – Bộ - Cơ quan thực hiện thủ tục Thông tin và Truyền thông hành chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Khoa học công nghệ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông - Kết quả thực hiện thủ tục Quyết định hành chính hành chính: - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không (nếu có và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không thủ tục hành chính (nếu có): Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông - Căn cứ pháp lý của thủ tụcQuyết định của Tổng Cục trưởng Cục Bưu điện số 547/1998/QÐ-TCBÐ ngày 03/09/1998 Về việc ban hành hành chính: Quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; Quyết định của Bộ trưởng Bộ BCVT (nay là Bộ TTTT) số

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản