PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC NHÂN VIÊN

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
165
lượt xem
52
download

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC NHÂN VIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC NHÂN VIÊN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC NHÂN VIÊN

  1. PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC NHÂN VIÊN (Form No.) TRAINING COURSE SELF-ASSESSMENT FORM TT.2009 March 29, 2010 BM.08.01   15/05/2004  Three Tree Company Phòng Nhân Sự (HR Dept) Để việc tổ chức các khóa học sau ngày một hiệu qủa hơn, xin các anh/ chị hãy vui lòng điền và đánh dấu (X) vào bảng câu hỏi sau (In order to organize next training courses more effectively, please fill in blanks and take a check in the following questions). Tên khóa học (Training course):.............................................................................................................................. Thời gian học (Training duration):.......................................................................................................................... ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC (Assessment of Training Course): 1- Tôi nghĩ tôi đã học được những điều cơ bản sau đây từ khóa học này (I think that I have learned the following from this course): .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 2- Khóa học đã đáp ứng mong muốn của bạn ở mức độ nào ? Tốt Khá T. bình Kém (How does the course satisfy your expectation?) (Excellent) (Good) (Average) (Bad) 3- Khóa học liên quan tới công việc của bạn ở chừng mực nào ? Tốt Khá T. bình Kém (Excellent) (Good) (Average) (Bad) (How does the course involve to your current work?) Tốt Khá T. bình Kém 4- Khóa học có đạt được tính ứng dụng cao không? (Excellent) (Good) (Average) (Bad) (How is the course applied?) 5- Tôi có thể áp dụng được khóa học này dễ dàng hơn nếu nội dung được cải tiến/làm rõ bằng cách (I can put into practice more easily if the contents of the course are improved by):................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN (Assessment of Trainer/Lecturer): 1- Kiến thức chuyên môn (Professional skills/knowledge) 2- Kỹ năng truyền đạt (diễn đạt rõ ràng, sinh động, …) (Communication skills - clear/vivid expression…)
  2. 3- Phương pháp giảng dạy (thảo luận, chuẩn bị tài liệu,…) Tốt Khá T. bình Kém (Teaching methods – discussion, material preparation,…) (Excellent) (Good) (Average) (Bad) Tốt Khá T. bình Kém (Excellent) (Good) (Average) (Bad) Tốt Khá T. bình Kém (Excellent) (Good) (Average) (Bad) TỔ CHỨC KHÓA HỌC (Organization of Training Course): Trang thiết bị giảng dạy : Phòng học, LCD, giấy, viết,… Tốt Khá T. bình Kém (Teaching aids: Classroom, LCD, paper, pens,…) (Excellent) (Good) (Average) (Bad) ĐÁNH GIÁ CHUNG KHÓA HỌC (Overall Assessment of Tốt Khá T. bình Kém Training Course): (Excellent) (Good) (Average) (Bad) NHỮNG Ý KIẾN KHÁC (Other Opinions or Comments). ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... Họ tên người tham dự (có thể để trống) – Attender’ name (Blank is available) :................................................. * Ghi chú: Ngay sau khi kết thúc khóa học, học viên điền phiếu này và gửi cho Tổ Đào tạo. * Notes: The trainee will fill in this form just after finishing the course and send to Training Group.
Đồng bộ tài khoản