Phiếu đánh giá khóa học

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
134
lượt xem
44
download

Phiếu đánh giá khóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Phiếu đánh giá khóa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đánh giá khóa học

  1. Mã tài liệu: NS – 06 – BM09 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC HỌC VIÊN Để vi ệc t ổ chức các khóa học s au ngày một hi ệu qủa hơn, xi n các anh/ chị hãy vui l òng đi ền và đánh dấu (X) vào bảng câu hỏi sau Tên khóa học ...................................................................................................................................... Thời gian học :..................................................................................................................................... ĐÁNH G Á KHÓA HỌC I 1- Tôi nghĩ tôi đã học được những điều cơ bản sau đây từ khóa học này:.......................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 2- Khóa học đã đáp ứng mong muốn của bạn ở mức độ nào ? Tốt) Khá T. bình Kém 3- Khóa học liên quan tới công việc của bạn ở chừng mực nào ? Tốt Khá T. bình Kém 4- Khóa học có đạt được tính ứng dụng cao không? Tốt Khá T. bình Kém 5- Tôi có thể áp dụng được khóa học này dễ dàng hơn nếu nội dung được cải tiến/làm rõ bằng cách:................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN 1- Kiến thức chuyên môn Tốt Khá T. bình Kém Tốt Khá T. bình Kém 2- Kỹ năng truyền đạt (diễn đạt rõ ràng, sinh động, …) Tốt Khá T. bình Kém 3- Phương pháp giảng dạy (thảo luận, chuẩn bị tài liệu,…) TỔ CHỨC KHÓA HỌC Trang thiết bị giảng dạy : Phòng học, LCD, giấy, viết,… Tốt Khá T. bình Kém ĐÁNH GIÁ CHUNG KHÓA Tốt Khá T. bình Kém NHỮNG Ý KIẾN KHÁC ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Họ tên người tham dự (có thể để trống) :............................................................................................................ Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các anh/chị
Đồng bộ tài khoản