MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM ... DÀNH CHO SINH VIÊN

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM ... DÀNH CHO SINH VIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Phiếu đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM ... DÀNH CHO SINH VIÊN Nhóm ngành ... 1. Họ tên thành viên hội đồng: 2. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm): 3. Kết quả đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất: Số TT 1 2 ... Mã số đề tài Sinh viên thực hiện -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM ... DÀNH CHO SINH VIÊN

  1. . Phiếu đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM ... DÀNH CHO SINH VIÊN Nhóm ngành ... 1. Họ tên thành viên hội đồng: 2. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm): 3. Kết quả đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất: Đồng ý Số Mã số Sinh viên thực hiện Tên đề tài xét chọn Ghi chú TT đề tài - Đơn vị giải nhất 1 2 ... Ghi chú: a) Điều kiện để một đề tài được xét chọn giải nhất phải có số phiếu đồng ý của hội đồng đạt từ 70% trở lên. b) Mỗi nhóm ngành chỉ xét chọn 01 giải nhất, phiếu xét chọn 02 giải nhất cho mỗi nhóm ngành được coi là không hợp lệ và không được tính vào kết quả cuối cùng của hội đồng. 4. Ý kiến khác:
  2. Ngày tháng năm (ký tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản