intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Phụ lục của hướng dẫn coi thi tốt nghiệp THPT 2010

Chia sẻ: Le Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
36
lượt xem
1
download

Phụ lục của hướng dẫn coi thi tốt nghiệp THPT 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục của hướng dẫn coi thi tốt nghiệp THPT về việc báo cáo nhanh coi thi Khóa thi TNTHPT ngày 02/6/2010.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ lục của hướng dẫn coi thi tốt nghiệp THPT 2010

 1. PHỤ LỤC CỦA HƯỚNG DẪN COI THI TNTHPT 2010 M-26 HỘI ĐỒNG COI THI CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phỳc ………………………… V/v: Báo cáo nhanh coi thi Hà Nội, ngày….. thỏng 6 năm 2010 Khóa thi TNTHPT ngày 02/6/2010 BÁO CÁO NHANH COI THI MIỄN THI …………, NGÀY THI ……………. Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội I. Cỏc số liệu về học sinh dự thi STT Cỏc số liệu Số lượng Ghi chỳ 1 Tổng số thớ sinh (TS) đăng ký dự thi 2 Tổng số TS dự thi 3 Tổng số TS bỏ thi - Số TS đến chậm quỏ thời điểm tính giờ lm bi - Số TS bị tai nạn giao thụng khụng thể dự thi - Số TS bị ốm khụng thể dự thi - Số TS bỏ thi vỡ cỏc lớ do khỏc - Số TS bỏ thi khụng có lí do Tỷ lệ TS bỏ thi so với đăng ký Số TS khụng thi vỡ c điểm bảo lưu (Với HĐCT c GDTX) 4 Số TS vi phạm quy chế thi - Bị đỡnh chỉ thi - Bị cảnh cỏo 5 Số GT vi phạm quy chế thi - Bị đỡnh chỉ cụng tỏc thi - Bị cảnh cỏo 6 Cỏc sự cố đặc biệt khỏc - Bị mất đề thi - Bị thiếu đề thi -… Ghi chú về Số TS bỏ thi vì lý do khỏe: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 1
 2. (họ tờn, chữ ký và đúng dấu) - Báo cáo bằng điện thoại theo số mỏy được phn cụng trong Hướng dẫn coi thi; - Nộp báo cáo bằng văn bản cho Tổ công tác thu bài thi vào Hồ sơ thi. M-27 HỘI ĐỒNG COI THI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………………………… V/v: Báo cáo tổng hợp coi thi Hà Nội, ngày….. tháng 6 năm 2010 Khóa thi TNTHPT ngày 02/6/2010 BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÀ TÌNH HÌNH COI THI Kớnh gửi: Sở Giỏo dục và Đo tạo Hà Nội I. Cỏc số liệu về học sinh dự thi STT Cỏc số liệu M1 M2 M3 M4 M5 M6 TS 1 Tổng số thí sinh (TS) đăng ký dự thi 2 Tổng số TS dự thi 3 Tổng số TS bỏ thi - Số TS đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài - Số TS bị tai nạn giao thông không thể dự thi - Số TS bị ốm không thể dự thi - Số TS bỏ thi vì các lí do khác - Số TS bỏ thi không có lí do Tỷ lệ TS bỏ thi so với đăng ký Số TS không thi vì có điểm bảo lưu (Với HĐCT có GDTX) 4 Số TS vi phạm quy chế thi - Bị đình chỉ thi - Bị cảnh cáo 5 Số GT vi phạm quy chế thi - Bị đình chỉ công tác thi - Bị cảnh cáo 6 Các sự cố đặc biệt khác - Bị mất đề thi - Bị thiếu đề thi -… Ghi chú về Số TS bỏ thi vì lý do khác: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI (họ tên, chữ ký và đóng dấu) 2
 3. - Báo cáo bằng điện thoại theo số máy được phân công trong Hướng dẫn coi thi; - Nộp báo cáo bằng văn bản cho Tổ công tác thu bài thi vào Hồ sơ thi. 3
 4. kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A – 1 Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI: …………………………….. BIÊN BẢN XÁC NHẬN NIÊM PHONG TÚI ĐỰNG ĐỀ THI Môn thi: ……………… Phòng thi số:………. Hồi:.…giờ….. ngày……tháng 6 năm 2010 THÍ SINH CHỨNG KIẾN 1. Họ và tên:………………………… SBD ……………………… …... 2. Họ và tên:………………………… SBD …………………………… Xác nhận tình trạng túi đựng đề thi: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Chữ ký của học sinh chứng kiến: Học sinh thứ nhất: ……………… Học sinh thứ hai: ……………… Giỏm thị 1 (ký và ghi rõ họ, tên) 4
 5. kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A – 2 Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI: …………………………….. BIÊN BẢN NIÊM PHONG, MỞ NIÊM PHONG TỦ ĐỰNG HỒ SƠ Ngày Giờ Họ tên, chữ ký Họ tên, chữ ký Họ tên, chữ ký Hiện trạng trước tháng người niêm phong người giữ chìa người chứng kiến khi mở niêm khóa phong CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI (họ tên, chữ ký và đóng dấu) 5
 6. kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A – 3 Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI: …………………………….. BIÊN BẢN THƯỜNG TRỰC Từ (h) - Tình hình Ký Ký Ngày đến (h) Người trực trong thời gian trực bàn giao nhận ca CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI (họ tên, chữ ký và đóng dấu) kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A - 4 6
 7. Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI:…………………………….. BIÊN BẢN GHI SƠ ĐỒ ĐÁNH SỐ BÁO DANH TẠI CÁC PHÒNG THI (Ghi sơ đồ chỗ ngồi của HS theo STT trong Bảng Ghi tên dự thi) BUỔI THI SÁNG NGÀY 02/6/2010 Bảng BUỔI THI CHIỀU NGÀY 02/6/2010 Bảng BUỔI THI SÁNG NGÀY 03/6/2010 Bảng BUỔI THI CHIỀU NGÀY 03/6/2010 Bảng 7
 8. BUỔI THI SÁNG NGÀY 04/6/2010 Bảng BUỔI THI CHIỀU NGÀY 04/6/2010 Bảng (Số dóy bàn của TS là 6 với 24 TS/ phũng và là 7 với 28 TS/phũng) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI (họ tên, chữ ký và đóng dấu) 8
 9. kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A - 5 Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI:…………………………….. BIÊN BẢN PHÂN CÔNG GIÁM THI MÔN THI ………….., NGÀY THI ……………… STT Phòng Giám thị 1 Giám thị 2 Giám thị 3 thi số CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI (họ tên, chữ ký và đóng dấu) kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A - 6 9
 10. Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI:…………………………….. BIÊN BẢN NHẬN ĐỀ THI MÔN THI ………….., NGÀY THI ……………… Họ tên người giao đề:………………………chức danh:………………….chữ ký:…… Phòng Họ tên giám thị 1 Trường Xác nhận bì đề thi Kí nhận thi số còn nguyên niêm phong (Giám thị 1 ghi) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI (họ tên, chữ ký và đóng dấu) 10
 11. kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A - 7 Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI:…………………………….. BIÊN BẢN Vi phạm quy chế của thớ sinh Hồi……h…..ngày…../ 6 /2010.. , trong giờ thi môn:……………………………… Họ và tên thí sinh vi phạm quy chế thi:………………………………………………. Số báo danh (ghi 6 chữ số):…………………., tại phòng thi số:…………………….. Hiện tượng:…………………………………………………………………………… Tài liệu thu được:…………………………………………………………………….. Biện pháp đã giải quyết:……………………………………………………………… Đề nghị hình thức kỷ luật:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… Thí sinh vi phạm Giám thị số 1 Giám thị số 2 Chủ tịch HĐCT (họ tên, chữ ký) (họ tên, chữ ký) (họ tên, chữ ký) (họ tên, chữ ký) kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A - 8 Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI:…………………………….. BIÊN BẢN Vi phạm quy chế của người coi thi Hồi……h…..ngày…../ 6 /2010.. , trong giờ thi môn:…………………………………… Họ và tên người vi phạm quy chế thi:……………………………………………………. Thuộc trường:……………………………., Chức vụ trong HĐ:………………………… Hiện tượng vi phạm:……………………………………………………………………… Biện pháp đã giải quyết:…………………………………………………………………. Đề nghị hình thức kỷ luật của Hội đồng:………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Người vi phạm Người chứng kiến Phó chủ tịch HĐCT Chủ tịch HĐCT (họ tên, chữ ký) (họ tên, chữ ký) (họ tên, chữ ký) (họ tên, chữ ký) 11
 12. kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A - 9 Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI:…………………………….. BIÊN BẢN Về sự việc bất thường xảy ra trong phũng thi Hồi…..giờ…..phút….ngày…..tháng 6 năm 2010. Trong giờ thi môn:…………………phòng thi số:……………………………………. đã xảy ra sự việc như sau:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… Biện pháp đã giải quyết:………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………................................ Ngày …tháng 6 năm 2010 Giám thị số 1 Giám thị số 2 Giám thị số 3 Chủ tịch HĐCT (họ tên, chữ ký) (họ tên, chữ ký) (họ tên, chữ ký) (họ tên, chữ ký) 12
 13. kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A – 10a Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI:…………………………….. BIÊN BẢN XÁC NHẬN NIÊM PHONG HỘP ĐỰNG TÚI ĐỀ THI Môn thi: ……………………………………………. Hồi:………giờ…..ngày……tháng 6 năm 2010. HỌC SINH CHỨNG KIẾN 1. Họ và tên:………………………… Trường: ……………………… ……. 2. Họ và tên:………………………… Trường: …………………………….. Xác nhận tình trạng hộp đựng túi đề thi: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Chữ ký của học sinh chứng kiến: Học sinh thứ nhất: ……………… Học sinh thứ hai: ……………… 13
 14. kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A – 10b Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI:…………………………….. BIÊN BẢN XÁC NHẬN NIÊM PHONG HỘP ĐỰNG TÚI ĐỀ THI Môn thi: ………………………………..………. Hồi:………giờ…..ngày……tháng 6 năm 2010. GIÁM THỊ CHỨNG KIẾN 1. Họ và tên:………………………… Trường: ……………………… ……. 2. Họ và tên:………………………… Trường: …………………………….. Xác nhận tình trạng hộp đựng túi đề thi: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Chữ ký của giám thị chứng kiến: Giám thị thứ nhất: ……………… Giám thị thứ hai: ……………… 14
 15. kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A - 12 Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI:…………………………….. BIÊN BẢN HỌP BAN LÃNH ĐẠO COI THI 1. Thời gian: 2. Thành phần tham gia: 3. Nội dung (ghi đầy đủ nội dung của cuộc họp): a. Phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo b. Thống nhất một số nguyên tắc làm việc của Hội đồng c. Các vấn đề khác …….ngày….tháng 6 năm 2010. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI (Họ tên, chữ ký và đóng dấu) 15
 16. BIÊN BẢN HỌP HễI ĐỒNG COI THI 1. Thời gian: 2. Thành phần tham gia: 3. Nội dung (ghi đầy đủ nội dung của cuộc họp): Thư ký HĐCT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI (họ và tên, chữ ký) (họ tên, chữ ký và đóng dấu) 16
 17. kỳ thi tốt nghiệp THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mẫu A - 13 Khóa ngày: 02/6/2010 HỘI ĐỒNG COI THI:…………………………….. BIÊN BẢN TỔNG KẾT HỘI ĐỒNG COI THI PHẦN 1. BÁO CÁO THỐNG KÊ 1. Số liệu về thí sinh dự thi Số HS Số HS đã dự thi Số HS bỏ thi đăng ký dự thi Số phòng thi:…….. đủ các môn một số môn Từ phòng số….đến phòng số….. 2. Số thí sinh vắng mặt STT Họ và tên SBD Phòng Môn Lý do vắng mặt 3. Tổng số bài thi từng môn STT Môn Số bài Bằng chữ Số gói 1 2 3 4 5 6 4. Số học sinh vi phạm quy chế STT Họ và tên SBD Phòng Môn Tóm tắt Hình thức hiện tượng kỷ luật 5. Số Giám thi vắng mặt STT Họ và tên Trường Lý do vắng mặt 6. Số thành viên HĐCT vi phạm quy chế 17
 18. STT Họ và tên Trường Chức Mức độ vi Hình thức xử danh phạm lý PHẦN II.. NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG COI THI 1. Họp Ban lãnh đạo HĐCT phân công nhiệm vụ - Chủ tịch: - Phó chủ tịch: - Phó chủ tịch: - Thư ký 1: - Thư ký 2: 2. Họp toàn thể HĐCT - Học tập quy chế: - Kiểm tra hồ sơ thi: - Kết quả kiểm tra hồ sơ thi (nêu những tồn tại chính): 3. Các bước của quá trình coi thi (nêu tóm tắt những công việc chính, những hiện tượng đặc biệt xảy ra trong quá trình coi thi): PHẦN III. NHẬN XÉT CHUNG VIỆC TIẾN HÀNH COI THI 1. Những hiện tượng đặc biệt xảy ra trong quá trình coi thi, hình thức xử lý: 2. Nhận xét chung về kỳ thi: 3. Những kiến nghị: Họ tên và chữ ký của các thành viên trong HĐCT (có Danh sách kèm theo) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thư ký HĐCT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI (họ và tên, chữ ký) (họ tên, chữ ký và đóng dấu) Mẫu M16a –(Gửi sở giáo dục và đào tạo Hà Nội) 18
 19. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐCT ………………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Kỳ thi TỐT NGHIấP THPT ……….., ngày … thỏng 6 năm 2010. Khoỏ ngày 02 / 6 /2010 DANH SÁCH THÍ SINH VI PHẠM QUY CHẾ BỊ HUỶ KẾT QUẢ BÀI THI Kớnh gửi: Sở Giỏo dục và Đào tạo Hà Nội Số Mụn vi TT phũng SBD Họ và tờn Ngày sinh Ghi chỳ phạm thi 1 005 xxxxxx 2 010 xxxxxx 3 011 xxxxxx Danh sỏch này cú … thớ sinh vi phạm quy chế thi bị hủy kết quả bài thi. NGƯỜI LẬP DANH SÁCH CHỦ TỊCH HĐCT (Ký và ghi rừ họ tờn) (Ký tờn và đóng dấu) Mẫu M16b –(Gửi sở giáo dục và đào tạo Hà Nội) 19
 20. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐCT …………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Kỳ thi TỐT NGHIấP THPT ……….., ngày … thỏng 6 năm 2010. Khoỏ ngày 02 / 6 /2010 BẢNG TỔNG HỢP THÍ SINH VẮNG THI (Thống kờ theo mụn) Kớnh gửi: Sở Giỏo dục và Đào tạo Hà Nội T Họ và tờn TS Phũng Mụn T thi số M1 M2 M3 M4 M5 M6 1 05 x x 2 07 x 3 09 x 11 x 14 x .. ……. Tổng cộng NGƯỜI LẬP DANH SÁCH CHỦ TỊCH HĐCT (Ký và ghi rừ họ tờn) (Ký tờn và đóng dấu) Chú ý: Yêu cầu các Chủ tịch HĐCT: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản