Thông tư luật giáo dục

Xem 1-20 trên 1480 kết quả Thông tư luật giáo dục
 • Luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2006).

  ppt66p congatrongml 26-04-2011 235 49   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC DẠY VĂN HÓA, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, GIÁO DỤC CÔNG DÂN, PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỜI SỰ, CHÍNH SÁCH VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, GIẢI TRÍ CHO PHẠM NHÂN

  pdf10p depart 01-03-2012 66 12   Download

 • Quy định về thành lập trường trong Luật Giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng tác động tới... Quy định về thành lập trường trong Luật Giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng tác động tới sự phát triển của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, kể cả đối với việc thành lập trường trong nước và hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. ...

  pdf12p dontetvui 20-01-2013 49 7   Download

 • Từ ngày 01/7/2015, Luật Giáo dục nghề nghiệp bắt đầu có hiệu lực. Luật Giáo dục nghề nghiệp gồm 8 chương, 79 điều, quy định hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Luật có những điểm mới quan trọng sau so với Luật Dạy nghề trước đây.

  doc4p caohocavhcm02 14-08-2015 59 7   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf118p tramnamcodon_07 27-04-2016 38 6   Download

 • Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

  pdf4p moon_19 15-03-2014 84 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 14/2012/ttlt-bgdđtblđtbxh', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p mitthai 24-05-2012 44 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

  pdf17p moon_19 15-03-2014 53 2   Download

 • Thông tư liên tịch Số: 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015.

  pdf12p moon_19 15-03-2014 64 2   Download

 • Thông tư số 20/2013/TT-BGDĐT ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

  pdf14p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 33 1   Download

 • Thông tư số 06 /2010/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

  pdf1p moon_19 15-03-2014 50 1   Download

 • Thông tư số Số: 19/2013/TT-BGDĐT 2013 ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, giáo viên dạy tiếng Khmer và Mông.

  pdf84p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 28 0   Download

 • Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT 2013 qui định bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

  pdf12p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 28 0   Download

 • Thông tư liên tịch 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  pdf19p minhquanmq 27-03-2014 49 0   Download

 • Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  pdf9p minhquanmq 27-03-2014 39 0   Download

 • Luật Giáo dục đại học (GDĐH) năm 2012 (có hiệu lực từ 1/1/2013) sau 5 năm triển khai thực hiện đã bộc lộ một số điểm bất cập, đặt ra yêu cầu cần được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc cho hệ thống GDĐH ở nước ta phát triển bền vững. Trong bài viết này, tác giả phân tích những điểm bất cập và đề xuất hướng sửa đổi phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn.

  pdf3p vihercules2711 28-03-2019 5 0   Download

 • Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Căn cứ vào Luật Giáo dục, Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 178/2007/NĐ-CP, Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, Nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

  pdf10p lawgd1 04-11-2009 2162 692   Download

 • Sau khi Luật giáo dục được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998, vấn đề đặt ra là phải có kế hoạch hành động nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật giáo dục trong toàn ngành và xã hội. Đồng thời phải xây dựng một hệ thống các văn bản pháp qui, hoàn thiện pháp luật về giáo dục cả về số lượng và chất lượng, tạo ra một hành lang pháp lý, đưa pháp luật vào cuộc sống. Có thể nói đây là một công tác trọng tâm của...

  doc69p hongha1980 23-06-2010 219 91   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 244/2005/QĐ-TTG NGÀY 06/10/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐANG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

  doc4p nguyenankg 02-10-2009 537 52   Download

 • Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

  pdf10p hanh1983 21-12-2009 288 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thông tư luật giáo dục
p_strCode=thongtuluatgiaoduc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản