intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp giải bài tập: Kinh tế vĩ mô

Chia sẻ: Mai Thị Vân Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2.051
lượt xem
336
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế vĩ mô có 2 dạng bài tập chủ yếu: Dạng 1 bài tập về tổng cầu, xác định lượng cân bằng, chính sách tài khóa, dạng 2 chính sách tiền tệ, Lãi suất và sản lượng cân bằng, mức cung tiền. Nhằm giúp các bạn nắm bắt được cách giải hai dạng bài tập này, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu phương pháp giải bài tập "Kinh tế vĩ mô" dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải bài tập: Kinh tế vĩ mô

  1. Phương pháp giải bài tập kinh tế vĩ mô ( Click vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ diễn đàn phát triển==>CÁM ƠN TẤT CẢ ) Kinh tế vĩ mô có 2 dạng bài tập chủ yếu: Dạng 1: Bài tập về tổng cầu, xác định lượng cân bằng, chính sách tài khóa. Dạng 2: Chính sách tiền tệ, Lãi suất và sản lượng cân bằng, mức cung tiền. Dạng 1: Công thức chung thường được áp dụng: AD=c+I+G+Ex­Im Ví dụ: Trong nền kinh tế mở, biết: C=145+o,75Yd; I=135; G=550; Ex= 298; MPM=0.4. Yêu cầu: a. Viết hàm số tổng cầu và tính sản lượng cân bằng. b. Giả sử xu hướng nhạp khẩu cận biên giảm xuống còn 0,25; sản lượng can bằng và cán cân thương  mại thay đổi như thế nào? c. Nếu sản lượng tiềm năng=1685 thì việc thay đổi xu hướng nhập khẩu cận biên tác động như thế nào  đến nền kinh tế? Nếu mục tiêu của Chính phủ là đảm bảo sản lượng thực tế bằng sản lượng tiềm năng thì Chính phủ sẽ  đưa ra chính sách ứng phó gì? giải thích và minh họa bằng đồ thị. Hướng dẫn: a. IM+MPM.Y=o,4Y Yd=Y­T=Y­o,2Y­10 =>Yd=0,8Y­10 Hàm tổng cầu:  AD=C+I+G+Ex­Im=145+0,75(0,8Y­10)+355+550+298­0,4Y => AD=1340,5+0,2Y Sản lượng đạt cân bằng khi: AD=Y => Y=1340,5+0,2Y =>Ycb=1676 b. MPM=0,25=> Hàm tổng cầu mới: AD=C+I+G+Ex­Im => AD= 1340+0,35Y=>Ycb=2062 Cán cân thương mại: Nx=Ex­Im=298­0,25.2026=­217,5=> Thâm hụt CCTM c. Y*=1685 Ycb=2062>Y*=> Thị trường bùng nổ=> mục tiêu: giảm sản lượng, đưa Y­>Y* Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt hoặc tiền tệ thắt chặt. Dạng 2 sd PT đường IS, LM Ví dụ: C=150+0,7Yd; G=150; Ex=290; Im=0,14; MD=40+ 0,2Y­10i; T=20+0,2Y; I=80­12i; MS=200; P=1 Yêu cầu:
  2. a. Viết phương trình IS; LM. Tính lãi suất và sản lượng cân bằng. biểu diễn trên đồ thị. b. Khi Chính phủ tăng chi tiêu thêm 60, sản lượng và lãi suất thay đổi như thế nào? Việc Chính phủ thực hiện chính sách trên đã gây ra tác dộng gì trong nền kinh tế? Nếu không có tác  động này thì mức sản lượng cao nhất có thể đạt được là bao nhiêu? Để đạt đượcmức sản lượng này thì  Chính phủ phải làm gì? Hướng dẫn: a. Phương trình đường IS: AD=C+I+G+Ex­Im=656­12i+0,42Y Sản lượng CB khi AD=Y=> Y=656­12i+0,42Y =>PT IS: Y=1131,03­20,69i Phương trình đường LM: Thị trường tiền tệ CB khi MDtt+=MStt=> 40+0,2Y­10i=200/1 => PT LM: Y=800+50i Lãi suất và ản lượng là nghiệm của hệ PT IS và LM: Y=1034; i=4,68 b. G tăng=> AD tăng=>IS dịch phải­>IS1 PT IS1: Y=1234,48­20,69i Lãi suất và sản lượng CB mới là nghệm của hệ PT IS1 và LM: Y1=1107; i1=6,15 G tăng, qua tác động của m=> Ymax=Y2=1234,48­20,69.4,68=1137,65 * Nhận xét: G tăng, nền kinh tế tăng trưởng nhưng rơi vào lạm phát. Hiện tượng thoái lui đầu tư với quy mô bằng 1137,65­1107=30,65 Để đạt được mức sản lượng Y2=1137,65 Chính phủ phải tìm biện pháp dịch chuyển LM sang phải­ >LM1 qua E2(là giao điểm của IS1 và đường i=4,68)  => Áp dụng chính sạc tiền tệ lỏng tức là tăng MS. MS tăng=MS(E2)­MS(E1) Mà E2 thược LM1=>MS(E2)=MD(E2)=40+0,2.1137­10.4,68=220,6 =>MS tăng=220,6­200/1=20,6 => Ngân hàng TW phải tăng MD thêm 20,6.1=20,6 thì nền kinh tế sẽ triệt tiêu được hiện tượng thoái lui  đầu tư. Theo: http://viplam.net/diendan/showthread.php?t=11067#ixzz2QRwKRFfB
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2