intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp giải nhanh hóa học - Cân bằng hóa học

Chia sẻ: Nguyen Minh Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

1.095
lượt xem
496
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên môn hóa học - Phương pháp giải nhanh hóa học - Cân bằng hóa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải nhanh hóa học - Cân bằng hóa học

  1. Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học A.Tóm tắt kiến thức I. Tốc độ phản ứng 1. Khái niệm: Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian. 2. Tốc độ trung bình của phản ứng _ ∆C _ v = ± ∆t v : tốc độ trung bình của phản ứng. ∆C : Biến thiên nồng độ chất tham gia hoặc sản phẩm. ∆ t: thời gian phản ứng. 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng a, ảnh hưởng của nồng độ: Tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. b, ảnh hưởng của áp suất: Đối với phản ứng có chất khí tham gia, khi áp suất tăng tốc độ phản ứng tăng. c, ảnh hưởng của nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng tăng. Thông thường khi tăng nhiệt độ lên 100C thì tốc độ phản ứng tăng từ 2-3 lần. t 2 −t1 vt2 = vt1 .k t 10 kt: hệ số nhiệt độ (cho biết tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần khi nhiệt độ tăng lên 100C) d, ảnh hưởng của diện tích bề mặt: Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, khi diện tích bề mặt tăng, tốc độ phản ứng tăng. e, ảnh hưởng của chất xúc tác: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị tiêu hao trong quá trình phản ứng. II.Cân bằng hoá học 1. Khái niệm: Cân bằng hoá học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  2. Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học 2. Hằng số cân bằng của phản ứng thuận nghịch Xét cân bằng: aA + bB cC + dD Kc: hằng số cân bằng [C ]c [ D]d Kc = a b [A], [B], [C], [D] là nồng độ mol/l của các chất A, B, C, D ở thời điểm CB [ A] [ B] a,b,c,d là hệ số tỉ lượng các chất trong PTHH của phản ứng Lưu ý: - Hằng số cân bằng Kc của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. - Nồng độ của chất rắn được coi là hằng số nên không có mặt trong biểu thức HSCB Kc [CO]2 VD: C(r) + CO2(k) 2CO(k) Kc = [CO2 ] 3. Sự chuyển dịch cân bằng hoá học • Sự chuyển dịch cân bằng hoá học là sự phá vỡ trạng thái cân bằng cũ để chuyển sang trạng thái cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động lên cân bằng • Những yếu tố ảnh hưởng đến CBHH: nồng độ, nhiệt độ, áp suất. • Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê: Một phản ứng thuận nghịch đang ở TTCB khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó. Cụ thể:- Khi tăng nồng độ của một chất, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ chất đó (và ngược lại). - Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số phân tử khí (và ngược lại) - Khi tăng nhiệt độ của hệ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (và ngược lại) Lưu ý:  Khi phản ứng ở TTCB nếu số mol khí ở hai vế của phương trình bằng nhau thì khi thay đổi áp suất, cân bằng sẽ không chuyển dịch.  Nhiệt phản ứng: enthanpy ∆ H (phản ứng toả nhiệt ∆ H< 0, phản ứng thu nhiệt ∆ H>0) Nếu phản ứng thuận thu nhiệt thì phản ứng nghịch toả nhiệt với giá trị tuyệt đối của nhiệt phản ứng như nhau. VD: N2O4 2NO2 ; ∆ H = +58 kJ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  3. Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học NO2 N2O4 ; ∆ H = -58 kJ Câu 01:Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng? A. Nung kaliclorat ở nhiệt độ cao. B. Nung hỗn hợp kali clorat và mangan đioxit ở nhiệt độ cao. C. Dùng phương pháp dời nước để thu khí oxi. D. Dùng phương pháp dời không khí để thu khí oxi. Câu 02 : Khi nhiệt độ tăng lên 100C, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. Người ta nói rằng tốc độ phản ứng hoá học trên có hệ số nhiệt độ bằng 3. Chẳng hạn như nếu tăng nhiệt độ của phản ứng trên lên thêm 300C thì tốc độ của phản ứng tăng thêm 33 = 27 lần. Tốc độ phản ứng hoá học nói trên tăng lên bao nhiêu lần khi nhiệt độ tăng từ 250C lên 450C ? A. 6 lần B. 9 lần C. 12 lần D. 18 lần Chọn đáp án đúng. Câu 03: Tốc độ của phản ứng hoá học: A (k) + 2B (k) → C (k) + D (k) được tính theo biểu thức ν = k [A].[B]2, trong đó k là hằng số tốc độ, [A] và [B] là nồng độ mol/ lít của chất A và chất B. Khi nồng độ chất B tăng 3 lần và nồng độ chất A không đổi thì tốc độ phản ứng A. tăng 3 lần B. tăng 9 lần C. giảm 3 lần D. không thay đổi Câu 04. Khi nhiêt độ tăng lên 100C, tôc độ cua môt phan ứng hoá hoc tăng lên 3 lân. Người ta noi răng tôc ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ độ phan ứng hoá hoc trên có hệ số nhiêt độ băng 3. Điêu khăng đinh nao sau đây là đung? ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ A. Tôc độ phan ứng tăng lên 256 lân khi nhiêt độ tăng từ 200C lên 500C. ́ ̉ ̀ ̣ B. Tôc độ phan ứng tăng lên 243 lân khi nhiêt độ tăng từ 200C lên 500C. ́ ̉ ̀ ̣ C. Tôc độ phan ứng tăng lên 27 lân khi nhiêt độ tăng từ 200C lên 500C. ́ ̉ ̀ ̣ D. Tôc độ phan ứng tăng lên 81 lân khi nhiêt độ tăng từ 200C lên 500C. ́ ̉ ̀ ̣ Câu 5. Cho hệ phản ứng sau ở trạng thái cân bằng: 2 SO2 + O2 2 SO3 (k) ∆H < 0 Nồng độ của SO3 sẽ tăng lên khi: A. Giảm nồng độ của SO2 B. Tăng nồng độ của O2 C. Tăng nhiệt độ lên rất cao D. Giảm nhiệt độ xuống rất thấp Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  4. Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học Câu 6. Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm vào chất xúc tác thì: A. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận B. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch C. Làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch với số lần như nhau. D. Không làm tăng tốc độ của phan ứng thuận và nghịch Câu 7. Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ∆H < 0 Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp phải: A. Giảm nhiệt độ và áp suất B. Tăng nhiệt độ và áp suất C. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất D. Giảm nhiệt độ vừa phải và tăng áp suất Câu 8. Cho phản ứng sau ở trang thái cân bằng: H2 (k) + F2 (k) 2HF (k) ∆H < 0 Sự biến đổi nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng hoá học? A. Thay đổi áp suất B. Thay đổi nhiệt độ C. Thay đổi nồng độ khí H2 hoặc F2 D. Thay đổi nồng độ khí HF Câu 9. Hệ phản ứng sau ở trạng thái cân bằng: H2 (k) + I2 (k) 2HI (k) Biểu thức của hằng số cân bằng của phản ứng trên là: [ 2 HI ] [H2 ] ×[I2 ] A. KC = B.Kc = [H2 ] ×[I2 ] 2[ HI ] [ HI ] 2 [H2 ] ×[I2 ] C.KC = D.KC = [H2 ] ×[I2 ] [ HI ] 2 Câu 10. Trộn 2 mol khí NO và một lượng chưa xác định khí O2 vào trong một bình kín có dung tích 1 lít ở 40oC. Biết: 2 NO(k) + O2 (k) 2 NO2 (k) Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, ta được hỗn hợp khí có 0,00156 mol O2 và 0,5 mol NO2. Hằng số cân bằng K lúc này có giá trị là: A. 4,42 B.40,1 C.71,2 D.214 Câu 11. Cho phản ứng : 2 SO2(k) + O2(k) 2SO3 (k) Số mol ban đầu của SO2 và O2 lần lượt là 2 mol và 1 mol. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng (ở một nhiệt độ nhất định), trong hỗn hợp có 1,75 mol SO2. Vậy số mol O2 ở trạng thái cân bằng là: Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  5. Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học A. 0 mol B.0,125 mol C.0,25 mol D.0,875 mol Câu 12. Khi phản ứng : N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) đạt đến trạng thái cân bằng thì hỗn hợp khí thu được có thành phần: 1,5 mol NH3, 2 mol N2 và 3 mol H2. Vậy số mol ban đầu của H2 là: A. 3 mol B.4 mol C.5,25 mol D.4,5 mol Câu 13. Tốc độ phản ứng tăng lên khi: A. Giảm nhiệt độ B. Tăng diện tích tiếp xúc giữa các chất phản ứng C. Tăng lượng chất xúc tác D. Giảm nồng độ các chất tham gia phản ứng Câu 14. Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4 NH3 (k) + 3 O2 (k) 2 N2 (k) + 6 H2O(h) ∆H
  6. Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học Tốc độ phản ứng lúc ban đầu là : A. 12 B.18 C.48 D.72 Câu 20. Cho phản ứng A + 2B → C Nồng độ ban đầu của A là 1M, B là 3M, hằng số tốc độ k = 0,5. Vận tốc của phản ứng khi đã có 20% chất A tham gia phản ứng là: A. 0,016 B.2,304 C.2.704 D.2.016 Câu 21. Cho phản ứng : H2 + I2 2 HI Ở toC, hằng số cân bằng của phản ứng bằng 40. Nếu nồng độ ban đầu của H2 và I2 đều bằng 0,01 mol/l thì % của chúng đã chuyển thành HI là: A. 76% B. 46% C. 24% D. 14,6% Câu 22. Cho phản ứng : N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) + Q Yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hoá học trên? A. Áp suất B. Nhiệt độ C. Nồng độ D. Tất cả đều đúng Câu 23. Cho phản ứng : A + B → C Nồng độ ban đầu của A là 0,12 mol/l; của B là 0,1 mol/l. Sau 10 phút, nồng độ của B giảm còn 0,078 mol/l. Nồng độ còn lại (mol/l) của chất A là : A. 0,042 B. 0,98 C. 0,02 D. 0,034 Câu 24. Thực nghiệm cho biết tốc độ phản ứng: A2 + B2 → 2AB được tính theo biểu thức: V = k [A2][B2]. Trong các điều khẳng định dưới đây, khẳng định nào phù hợp với biểu thức trên? A. Tốc độ phản ứng hoá học được đo bằng sự biến đổi nồng độ các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian. B. Tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích số nồng độ các chất phản ứng C. Tốc độ phản ứng giảm theo tiến trình phản ứng. D. Tốc độ phản ứng tăng lên khi có mặt chất xúc tác. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  7. Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học Câu 25. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào phù hợp với một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng? A. Phản ứng thuận đã kết thúc B. Phản ứng nghịch đã kết thúc C. Cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch đã kết thúc D. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch Câu 26. Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ∆H < 0 Những thay đổi nào sau đây làm cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận? A. Giảm áp suất B.Tăng nhiệt độ C.Tăng nồng độ các chất N2 và H2 D.Tăng nồng độ NH3 Câu 27. Cho các phản ứng sau: 1. H2(k) + I2(r) 2 HI(k) , ∆H >0 2. 2NO(k) + O2(k) 2 NO2 (k) , ∆H
  8. Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học A. Nồng độ H2O2 B. Nồng độ của H2O C. Nhiệt độ D. Chất xuc tác MnO2 Câu 33. Định nghĩa nào sau đây là đúng A. Chất xúc tác là chất làm thay đổi tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng. B. Chất xúc tác là chất làm giảm tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng. C. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng. D. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng bị tiêu hao không nhiều trong phản ứng Câu 34. Khi cho cùng một lượng Magie vào cốc đựng dung dịch axit HCl, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng Magiê ở dạng : A. Viên nhỏ B. Bột mịn, khuấy đều C. Lá mỏng D. Thỏi lớn Câu 35. Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: H2(k) + Cl2(k) 2HCl , ∆H 0 Để thu được lượng oxi lớn nhất cần phải: A. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao, áp suất cao B. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao, áp suất thấp C. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, áp suất thấp D. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, áp suất cao Câu 38. Cho một cục đá vôi nặng 1g vào dung dịch HCl 2M, ở nhiệt độ 25oC. Biến đổi nào sau đây không làm bọt khí thoát ra mạnh hơn? A. Tăng thể tích dung dịch HCl lên gấp đôi. B. Thay cục đá vôi bằng 1 gam bột đá vôi C. Thay dung dịch HCl 2M bằng dung dịch HCl 4M D. Tăng nhiệt độ lên 50oC Câu 39. Sự tăng áp suất có ảnh hưởng như thế nào đến trạng thái cân bằng hoá học của phản ứng: H2(k) + Br2(k) 2HBr(k) A. Cân bằng chuyển dịch sang chiều nghịch B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận C. Phản ứng trở thành một chiều D. Cân bằng không thay đổi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  9. Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học Câu 40. Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ dịch chuyển về bên phải nếu tăng áp suất: A. 2H2(k) + O2(k) 2H2O(k) B. 2SO3(k) 2SO2(k) + O2(k) C. 2NO(k) N2(k) + O2(k) D. 2CO2(k) 2CO(k) + O2(k) Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2