intTypePromotion=1

Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
132
lượt xem
14
download

Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để bảo đảm mục tiêu quản trị dự án, quản trị gia phải giải quyết hợp lý mối liên hệ giữa việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong thời hạn mong muốn và chi phí thích đáng. Yêu cầu phải điều hoà nguồn lực thực hiện dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án

 1. Chương 5 Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án
 2. 1. Đặt vấn đề Để bảo đảm mục tiêu quản trị dự án, quản trị gia phải giải quyết hợp lý mối liên hệ giữa việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong thời hạn mong muốn và chi phí thích đáng. Yêu cầu phải điều hoà nguồn lực thực hiện dự án.
 3. 2. Nguồn lực thực hiện dự án (Project Resources) 2.1 Nguồn lực đặc biệt Thời gian được coi là nguồn lực đặc biệt trong thực hiện dự án. Vấn đề điều hoà nguồn lực đặc biệt này đã nghiên cứu ở chương 2.
 4. 2. Nguồn lực thực hiện dự án (Project Resources) 2.2 Các nguồn lực khác Vốn tài chính được huy động Số lượng lao động chuyên môn. Số lượng công nhân trực tiếp sản xuất Số lượng máy móc thiết bị cần huy động Số giờ chạy máy Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng Các dịch vụ hạ tầng đòi hỏi điện, nước.
 5. 3. Chất tải nguồn lực (Resource Allocation) 3.1 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ GANTT 3.2 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến
 6. 3.1 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ GANTT B1: Xây dựng bảng phân tích công việc B2: Vẽ sơ đồ chất tải các nguồn lực B3: Xác định mối quan hệ giữa sơ đồ GANTT và sơ đồ PERT
 7. 3.1 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ GANTT Điểm cứu: Giải: B1: Xây dựng bảng phân tích hoạt động
 8. 3.1 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ GANTT Kyù  Ñoä daøi  Thôøi ñieåm stt Teân hoaït ñoäng  hieäu  (ngaøy)  baét ñaàu 1 Xaây moùng vaø töôøng  A 20 ­ gaïch 2 Ñoå beâtoâng traàn nhaø  B 15 Sau A 3 Laép ñieän, nöôùc  C 10 Sau A 4 Laøm cöûa soå, cöûa ñi laïi  D 20 Sau A 5 Traùt vöõa, sôn nöôùc E 25 Sau B
 9. 3.1 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ GANTT B2: Vẽ sơ đồ chất tải nguồn lực
 10. 3. Chất tải nguồn lực (Resource Allocation) B5: Xác định mối quan hệ giữa sơ đồ GANTT và sơ đồ PERT 3 5 E2 B1 2 5 2 A20 C10 F0 1 2 2 4 6 2 D2 0 G0 2 5 Đơn vị nguồn lực
 11. 3. Chất tải nguồn lực (Resource Allocation) Ưu điểm: Biểu hiện “đỉnh lồi” hay “hốc lõm” trong huy động nguồn lực thực hiện dự án. Hạn chế: Không chỉ ra cách để “san bằng đỉnh lồi hay hốc lõm” trong việc huy động nguồn lực.
 12. 3.2 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến 3.2.1. Định nghĩa: Là sự biến đổi của phương pháp sơ đồ PERT, trong đó, việc biểu diễn các tiến trình và mối quan hệ giữa chúng được thể hiện trên hệ trục tọa độ 2 chiều.
 13. 3.2 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến 3.2.2. Quy trình thực hiện: B1: Lập bảng phân tích hoạt động B2: Vẽ sơ đồ PERT của dự án B3: Vẽ sơ đồ PERT cải tiến B4: Vẽ sơ đồ chất tải nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến B5: Kết luận
 14. 3.2 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến Điểm cứu Sử dụng lại Ví Dụ trên
 15. 3.2 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến B2: Vẽ sơ đồ PERT 3 15 E2 B 2 5 2 A20 C10 F0 1 2 2 4 6 2 D2 0 G0 2 5 Đơn vị nguồn lực
 16. 3.2 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến B3: Vẽ sơ đồ PERT cải tiến B4: Vẽ chất tải nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến
 17. 3.2 Phương pháp chất tải nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến Kết luận: Đỉnh lồi hay cao điểm, hay sự căng thẳng trong huy động nguồn lực thực hiện dự án xuất hiện trong giai đoạn từ 20 đến 30 ngày.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2