Quy định tạm thời việc tin học hóa khai hải quan đối với dầu thô xuất khẩu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
2
download

Quy định tạm thời việc tin học hóa khai hải quan đối với dầu thô xuất khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quy định tạm thời việc tin học hóa khai hải quan đối với dầu thô xuất khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định tạm thời việc tin học hóa khai hải quan đối với dầu thô xuất khẩu

  1. Quy định tạm thời việc tin học hóa khai hải quan đối với dầu thô xuất khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hải quan Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Hải quan Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí 20.000 VNĐ/tờ khai Thông tư 43/2009/TT-BTC của... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xác nhận thông quan Các bước Tên bước Mô tả bước + Đối với người khai hải quan: a) Chuẩn bị dữ liệu thông tin khai hải quan điện tử, gồm: - Tờ khai hải quan; - Hợp đồng mua bán hoặc giấy tờ có giá trị tương đương. b) Kết nối máy tính của mình với máy chủ của cơ quan Hải quan; đanưg nhập vào hệ thống theo tài khoản đã được cơ quan Hải 1. quan cấp, tiến hành nhập dữ liệu khai hải quan và truyền đến cơ quan hải quan; c) Nhận thông tin phản hồi, số tờ khai hải quan và thông báo quyết định thông quan từ hệ thống. d) Sau khi được hệ thống chấp nhận, cấp số tờ khai và thông báo quyết định của Lãnh đạo chi cục về hình thức kiểm tra hàng hóa để thông quan hàng hóa, người khai hải quan in tờ khai điện tử theo mẫu tờ khai xuất khẩu HQ/2002-XK ký tên, đóng dấu vào
  3. Tên bước Mô tả bước tờ khai này. + Đối với hệ thống: a) Kiểm tra quy cách các thông số nhập liệu, thông tin cưỡng chế làm thủ tục, vi phạm hành chính về hải quan; b) Cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu khai hải quan điện tử; c) Thông báo cho chủ hàng thời gian xử lý thông tin; thông báo 2. việc từ chối chấp nhận thông tin khai hải quan của doanh nghiệp; d) Cấp số tờ khai; ghi lại tên người kiểm tra; tên người thông báo quyết định thông quan; thời gian truyền, nhận dữ liệu; đ) Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm tờ khai hải quan điện tử được chấp nhận, nếu doanh nghiệp không có hàng xuất khẩu, hệ thống sẽ tự động hủy tờ khai và thông báo cho doanh nghiệp biết. + Đối với cơ quan hải quan. - Lãnh đạo Chi cục: Quyết định và ghi hình thức kiểm tra trên tờ khai hải quan điện tử và thông quan hàng hóa theo nội dung: Miễn kiểm tra hàng 3. hóa, chấp nhận thông quan hàng hóa theo khai báo của doanh nghiệp. - Công chức hải quan vận hành hệ thống: Thường trực trên hệ thống để tiếp nhận và xử lý bộ hồ sơ điện tử trong giờ hành chính; - Đội kiểm tra giám sát, kiểm hóa hải quan và thủ tục phương
  4. Tên bước Mô tả bước tiện vận tải XNC: + Căn cứ Bản lược khai hàng hóa do đại lý của chủ tàu nộp khi làm thủ tục xuất cảnh cho PTVT nhận dầu thô để xác nhận thực xuất và cấp nhật vào hệ thống. + Cập nhật tờ khai điện tử sang “Hệ thống chương trình SLXNK” của Tổng cục Hải quan. - Tiếp nhận, kiểm tra bộ hồ sơ hải quan bằng giấy do người khai hải quan nộp; - Đối chiếu “dữ liệu khai hải quan” và kết quả đã xác nhận thực xuất trong hệ thống với bộ hồ sơ bằng giấy do người khai hải quan nộp. - Chuyển hồ sơ cho Bộ phận tính thuế - Nhập dữ liệu về kết quả tính thuế vào Hệ thống; - Căn cứ vào xác nhận thức xuất, hóa đơn thương mại để tính thuế, ra thông báo thuế và lệ phí hải quan theo quy định; - Giao tờ khai (bản chủ hàng), thông báo thuế, lệ phí hải quan cho chủ hàng; - Chuyển hồ sơ đã tính thuế cho bộ phận phúc tập.
  5. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai xuất khẩu 2. Hợp đồng xuất khẩu 3. Hóa đơn thương mại 4. Bản kê chi tiết Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai hải quan Quyết định số 1257/2001/QĐ-TC...
  6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản