intTypePromotion=1

QUY TRÌNH khai thuế điện tử

Chia sẻ: Me Tran | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:70

0
71
lượt xem
7
download

QUY TRÌNH khai thuế điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, Internet đã tạo ra nhiều thay đổi lớn lao ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta (như đọc báo điện tử thay vì đọc báo giấy như trước đây…), một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp, cá nhân đã ứng dụng tin học mạnh mẽ trong công tác quản trị và giao dịch kinh doanh qua Internet = cơ quan thuế cần phải cung cấp các dịch vụ qua mạng là một yêu cầu tất yếu và phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH khai thuế điện tử

 1. LOGO Tổng cục thuế QUY TRÌNH khai thuế điện tử  Hà Nội, tháng 4/2012 1
 2. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  Ngày  nay,  Internet  đã  tạo  ra  nhiều  thay  đổi  lớn  lao ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta (như  đọc  báo  điện  tử  thay  vì  đọc  báo  giấy  như  trước  đây…),  một  bộ  phận  không  nhỏ  các  doanh  nghiệp,  cá  nhân  đã  ứng  dụng  tin  học  mạnh  mẽ  trong  công  tác  quản  trị  và  giao  dịch  kinh  doanh  qua Internet => cơ quan thuế cần phải cung cấp  các dịch vụ qua mạng là một  yêu cầu  tất  yếu  và phù hợp.  2 2
 3. Nội dung  Giới thiệu tổng quan Dịch vụ: NNT nộp hồ sơ  khai thuế điện tử  Quy trình nộp hồ sơ khai thuế điện tử  Doanh  nghiệp  phải  chuẩn  bị  những  gì  để  thực hiện dự án 3
 4. Giới thiệu tổng quan  Dịch vụ NNT nộp hồ sơ khai thuế  điện tử
 5. Mục tiêu của dự án  Thực  hiện  cải  cách  hành  chính  thuế,  tạo  thuận  lợi  cho  NNT,  giảm  chi  phí  về  thời  gian  và  thủ  tục  giấy  tờ  trong  việc khai thuế, nộp thuế;  Đảm  bảo  thông  tin  và  số  liệu  khai  thuế  của  NNT  được  gửi đến cơ quan thuế một cách nhanh chóng, chính xác,  không sai sót, nhầm lẫn;  Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cả về phía cơ quan thuế  và NNT để thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử;  Giảm  thiểu  tình  trạng  quá  tải  tại  Cơ  quan  thuế  mỗi  khi  đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế. 5
 6. Các lợi ích mang lại cho NNT  Không phải gửi tờ khai giấy đến cơ quan thuế Không phải đến cơ quan thuế để nộp tờ khai Phần mềm HTKK hỗ trợ tính toán, kiểm tra lỗi không cố ý  khi kê khai Người đại diện ký tờ khai và gửi bất kỳ khi nào 6
 7. Thông  tư  số  180/2010/TT­BTC  ngày  10/11/2010  của  Bộ  Tài  chính  hướng  dẫn  giao  dịch  điện  tử  trong lĩnh vực thuế gồm: 6 Chương và 33 Điều ư 7
 8. THÔNG TƯ SỐ 180/2010/TT­BTC ngày 10/11/2010   Giao dịch điện tử trong đăng ký thuế (không áp dụng đối  với trường hợp đăng ký thuế theo quy định tại Nghị định  số  43/2010/NĐ­CP  của  Chính  phủ  về  Đăng  ký  doanh  nghiệp).  Giao dịch điện tử trong khai thuế;   Giao dịch điện tử trong nộp thuế;  Thủ  tục  cấp,  tạm  đình  chỉ,  thu  hồi  giấy  công  nhận  tổ  chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện  tử trong lĩnh vực thuế (T­VAN)
 9. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ Giớ thiệu mô hình Giới ithiệu mô hình nghiệp vvụtổng thể nghiệp ụ tổng thể Qui trình nghiệp Qui trình nghiệp Qui trình nghiệp Qui trình nghiệp vvụđối ivvớiNNT ụ đố ới NNT vvụđối ivvớiCBT ụ đố ới CBT Đăng ký Đăng ký Cấp phép Cấp phép Quản lý Quản lý Nộp HSKT Nộp HSKT nộp HSKT nộp HSKT nộp HSKT nộp HSKT nộp HSKT nộp HSKT điện tử điện tử điện tử điện tử điện tử điện tử điện tử điện tử
 10. KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ iHTKK
 11. MÔ HÌNH DỊCH VỤ T-VAN
 12. Quy trình nghiệp vụ  đối với NNT
 13. QUY TRÌNH ĐỐI VỚI NNT Qui trình nghiệp Qui trình nghiệp vvụđối ivvớiNNT ụ đố ới NNT Đăng ký Đăng ký Nộp HSKT Nộp HSKT nộp HSKT nộp HSKT qua mạng qua mạng qua mạng qua mạng
 14. Điều kiện sử dụng Là NNT:    Đang thực hiện lập HSKT bằng phần mềm ứng dụng Hỗ  trợ kê khai từ phiên bản mới nhất do Tổng cục thuế cung  cấp miễn phí;   Tự nguyện áp dụng hình thức nộp tờ khai thuế điện tử;  Đã được cấp Chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ  chứng  thực  chữ  ký  số  công  cộng  được  Bộ  Thông  tin  và  Truyền thông cấp phép hoạt động  Có  khả  năng  truy  cập  và  sử  dụng  mạng  Internet  đồng  thời có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với CQT  Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế…
 15. Yêu cầu máy trạm doanh nghiệp  Bộ vi xử lý: Pentum IV ­ Tốc độ 2GHZ  RAM 1GB  Có cổng USB  Cài đặt trình duyệt Internet Explorer 7.0 hoặc  8.0
 16. Cài đặt tại doanh nghiệp  Phần mềm HTKK từ phiên bản mới nhất (từ 3.1.1 trở  đi)   Phần mềm quản lý máy in ra định dạng PDF.    Phần  mềm  quản  lý  thiết  bị  chứng  thư  số.    (kèm  theo thiết bị khi mua Chứng thư số)   Môi trường java cho trình duyệt.   tải  từ  trang  web  Cục  thuế  http://thue.binhphuoc.gov.vn 
 17. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  Dịch vụ đã được triển khai tại 41 tỉnh/thành phố.  Năm 2009 có 1.500 NNT, năm 2010 có 9.000 NNT, năm 2011 có 80.000 NNT.  Hiện nay đã có 93.000 NNT khai điện tử và 112.000 NNT đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử.  Tổng số tờ khai điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 1,5 triệu hồ sơ khai thuế.
 18. Quy trình nghiệp vụ  NNT sử dụng phần mềm  Doanh nghiệp / HTKK, kết xuất tờ khai thu ra  KK (Hệ thống kê khai) HTKK Cá nhân file PDF, Excel … (Hỗ trợ kê khai )  Vào mạng internet, đăng nhập  Tờ khai thuế vào hệ thống kê khai thuế để  nộp tờ khai và ký điện tử trên tờ  khai; Tờ khai thuế QLT (Quản lý Thuế) HTKK Hệ thống CA (Hỗ trợ kê khai )  Hệ thống kê khai thuế của cơ quan thuế sẽ lưu trữ tờ khai dưới dạng gốc (làm chứng  từ gốc, có thể in phục hồi), kiểm tra chữ ký điện tử, tự động truyền tờ khai về đúng cơ  quan thuế quản lý đối tượng nộp thuế và đưa nội dung tờ khai vào hệ thống NTK sau  đó ứng dụng QLT sẽ nhận tờ khai vào trong dữ liệu QLT (như nhận từ dữ liệu mã vạch  hiện nay)   Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp thuế các thông báo về trạng thái tờ khai: đã nhận  được, xác nhận đúng chữ ký...
 19. Quy trình thực hiện dịch vụ 1 2 3 Đăng ký sử Đăng ký Thực hiện dụng chữ sử dụng khai thuế ký số dịch vụ khai qua mạng thuế qua mạng 19
 20. QUY TRÌNH TỔNG QUAN Tổ chứ c cung c ấp dịch v ụ NNT chứ ng thự c chữ ký s ố công c ộng Tổng cục Thuế Cục Thuế Cấp chứng th ư số Đăng ký sử dụng d ịch vụ n ộp Chấp thuận đăng ký , h ồ sơ khai thuế qua mạng thông báo cho NNT 1 Nộp h ồ sơ khai thu ế qua Tiếp nhận h ồ sơ khai thuế Nhận dữ liệu kê khai mạng qua mạng truyền từ CSDL của TCT 2 Nhận thông báo đã n ộp h ồ Cập nhật thông tin vào sơ khai thu ế tra cứu tờ , Lưu trữ hồ sơ gốc h ệ th ống Qu ản lý của khai... 3 Cục Thuế Quy trình thự c hiện b ằng tay Quy trình th ự c hiện thông qua h ệ th ống ứng d ụng Quy trình của Tổ ch ức cung cấp d ịch vụ ch ứng th ực ch ữ ký số công cộng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2