Quyết định công nhận việc nuôi con( bản sao_đăng ký lại)

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
153
lượt xem
10
download

Quyết định công nhận việc nuôi con( bản sao_đăng ký lại)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị đăng ký lại việc nuôi con nuôi của

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định công nhận việc nuôi con( bản sao_đăng ký lại)

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CN.4.a Tỉnh/thành phố Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………… SỞ TƯ PHÁP Ngày……tháng……năm…… Số:……/QĐ-STP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI (BẢN SAO-ĐĂNG KÝ LẠI ) GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị đăng ký lại việc nuôi con nuôi của………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu
  2. Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:........................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................... Nơi sinh:...................................................................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: .................................................................................... Quê quán: .................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................... Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con nuôi theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Điều 3. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được công nhận kể từ ngày……..tháng……..năm……… Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi Số:……….Quyển số:……… Cán bộ hộ tịch GIÁM ĐỐC ( Đã ký ) ( Đã ký ) …………………… …………………..... Sao từ Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi Ngày…… tháng…… năm…… GIÁM ĐỐC ………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản