Quyết định công nhận việc nuôi con

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
172
lượt xem
14
download

Quyết định công nhận việc nuôi con

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định công nhận việc nuôi con', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định công nhận việc nuôi con

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CN.3 Xã/phường………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huyện/quận………… Tỉnh/thành phố……… Số:……/QĐ-UBND Ngày……tháng…năm…… QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI (BẢN CHÍNH-ĐĂNG KÝ LẠI) ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét việc thỏa thuận cho và nhận con nuôi của………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu
  2. Là cha mẹ nuôi của người có tên dưới đây: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:........................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................... Nơi sinh:...................................................................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: .................................................................................... Quê quán:………………………………. ................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................... Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi Số:……….Quyển số:……… TM.ỦY BAN NHÂN DÂN Cán bộ Tư pháp hộ tịch CHỦ TỊCH …………………… ………………….....

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản