Quyết định số 02/2002/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
7
download

Quyết định số 02/2002/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 02/2002/qđ-nhnn về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng do thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2002/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2002/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2002 QUYẾT ĐNNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 02/2002/QĐ-NHNN NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TIỀN GỬI TỐI ĐA BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA PHÁP NHÂN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, QUYẾT ĐNNH Điều 1. Quy định mức lãi suất tiền gửi bằng Đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng như sau: - Tiền gửi không kỳ hạn tối đa là : 0,10%/năm. - Tiền gửi có kỳ hạn đến 6 tháng tối đa là: 0,50%/năm. - Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng tối đa là: 1,00%/năm. Pháp nhân nói tại Điều này bao gồm: Tổ chức kinh tế, trừ các tổ chức tín dụng; cơ quan nhà nước; đơn vị vũ trang; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; quỹ xã hội; quỹ từ thiện; các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tại Điều 94 Bộ Luật dân sự; các pháp nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Điều 2. Lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng quy định tại Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2002. Các quy định trước đây về lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Dương Thu Hương (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản