intTypePromotion=1

Quyết định số: 08/2016/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Codon_09 Codon_09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
0
download

Quyết định số: 08/2016/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 08/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ; căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 08/2016/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

  1. Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 16.03.2016 16:16:22 +07:00

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản