Quyết định số 1432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
7
download

Quyết định số 1432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghi quyết số 31/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, kỳ họp thứ 5 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xât dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XII...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

    Đồng bộ tài khoản