Quyết định số 144-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 144-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144-HĐBT về việc đổi tên huyện Chợ Rã thuộc tỉnh Cao Bằng thành huyện Ba Bể do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144-H BT Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 144-H BT NGÀY 6-11-1984 V VI C I TÊN HUY N CH RÃ THU C T NH CAO B NG THÀNH HUY N BA B . H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng b trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Theo ngh c a U ban Nhân t nh Cao B ng và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1. - i tên huy n Ch Rã thu c t nh Cao B ng thành huy n Ba B . i u 2. - U ban Nhân dân t nh Cao B ng và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mư i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản