intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 1457/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

58
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1457/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt chương trình phòng chống ma tuý, mại dâm, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chương trình dân số năm 2009 của Cục Văn hóa cơ sở do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1457/QĐ-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ DU LỊCH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1457/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG MA TUÝ, MẠI DÂM, CHĂM SÓC TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ NĂM 2009 CỦA CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 /12/ 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ vào Kế hoạch số 679/KH-BCĐDS ngày 11 /3/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các hoạt động an ninh xã hội năm 2009 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao cho Cục Văn hóa cơ sở thực hiện bốn (04) chương trình hoạt động trong chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống ma tuý năm 2009 gồm; 1. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cao điểm Phòng chống ma tuý nhân ngày Quốc tế PCMT 20/6/2009, biểu diễn ca nhạc nhân ngày toàn dân PCMT, tổ chức tại Hoà Bình; 2. Tổ chức vận động sáng tác các khúc Phòng chống ma tuý, 3. Xuất bản tại liệu hướng dẫn tuyên truyền phòng chống ma tuý, 4. Sản xuất chương trình nghe nhìn, đĩa CD, lời hát dân ca được giải thưởng cuộc thi năm 2008 về phòng chống ma tuý, Điều 2. Kinh phí tổ chức các chương trình hoạt động trích từ kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống ma tuý năm 2009 của Cục Văn hóa cơ sở trong chương trình triển khai các hoạt động an ninh xã hội năm 2009. Điều 3. Chánh Văn Phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./
  2. KT BỘ TRƯỚNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2