Quyết định số 1615/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 1615/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1615/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1615/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1615/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 7586/TTr-UBND-VX ngày 07 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1604/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 39 tập thể và 28 cá nhân thuộc thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND thành phố Hồ Chí Minh; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) Nguyễn Thiện Nhân
  2. DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-TTg, ngày 27/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, thành phố Hồ Chí Minh; 2. Nhân dân và cán bộ phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; 3. Văn phòng Quận ủy quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; 4. Ban Dân vận Quận ủy quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; 5. Phòng Nội vụ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh; 6. Nhân dân và cán bộ phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh; 7. Thanh tra quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; 8. Nhân dân và cán bộ khu phố 2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; 9. Nhân dân và cán bộ khu phố 4, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; 10. Thanh tra huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 11. Đài Truyền thanh huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 12. Phòng Quản lý sản xuất kinh doanh, Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 13. Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 14. Ban Quản lý Chợ Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; 15. Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị thuộc Chi cục Thú y, thành phố Hồ Chí Minh; 16. Trạm Thú y huyện Hóc Môn thuộc Chi cục Thú y, thành phố Hồ Chí Minh; 17. Trung tâm Trọng điểm Cai nghiện ma túy thuộc Sở lao động-Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh; 18. Đại học Quốc tế RMIT-Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh; 19. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng, thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh;
  3. 20. Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh; 21. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 22. Phòng Kế toán Thống kê thuộc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh; 23. Phòng Tổ chức Hành chính thuộc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh; 24. Xí nghiệp Cấp nước thuộc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh; 25. Co.op mart Thắng Lợi thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op); 26. Co.op mart Trần Hưng Đạo thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op); 27. Co.op mart Hậu Giang thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op); 28. Phòng Kế toán thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op); 29. Phòng nghiệp vụ mua thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op); 30. Phòng Tổ chức nhân sự và đào tạo thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op); 31. Công ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ-Bảo vệ Long Hải, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; 32. Công ty Dịch vụ Lữ hành SaiGontourist thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 33. Công ty trách nhiệm hữu hạn May và In Hoàng Tấn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; 34. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một Thành viên Dầu khí thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 35. Làng Du lịch Bình Quới thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh;
  4. 36. Ông Nguyễn Ngọc Điểu, Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 37. Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Quản lý Sản xuất kinh doanh, Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 38. Bà Trang Thị Cúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; 39. Bà Mai Thị Kha, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; 40. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; 41. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; 42. Ông TRương Quốc Cương, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; 43. Bà Mai Thị Kim Phượng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; 44. Ông Trần Văn Minh, Phó Giám đốc Công ty Công trình Đô thị quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; 45. Bà Phan Thanh Minh, Trưởng phòng Truyền thông thuộc Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh; 46. Ông Đặng Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh; 47. Bà Nguyễn Thị Thông, Phó Trưởng phòng Nhân sự thuộc Tổng công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh; 48. Ông Thân Đức Danh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh căn hộ và văn phòng Sài Gòn thuộc Tổng công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh; 49. Ông Phạm Văn Năm, Nhân viên Phòng Đầu tư, Tổng công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh; 50. Ông Vương Anh Tuấn, Giám đốc Khách sạn Continental thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 51. Ông Lê Dũng, Phó Giám đốc Khách sạn Cửu Long (Majestic) thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh;
  5. 52. Ông Lê Văn Trưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư-Kinh doanh Nhà thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 53. Ông Nguyễn Thúc Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư-Kinh doanh Nhà thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 54. Ông Văn Văn Tấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 55. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Đội phó Đội Trật tự giao thông Số 1 thuộc Ban Quản lý các Đội trật tự giao thông, Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh; 56. Ông Nguyễn Quang Huy, Đội phó Đội Trật tự giao thông Cơ động thuộc Ban Quản lý các Đội trật tự giao thông, Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh; 57. Ông Trần Văn Đà, Trưởng phòng Tổ chức các Đội Trật tự giao thông thuộc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, thành phố Hồ Chí Minh; 58. Ông Trần Thanh Quang, Tổ trưởng Tổ sơn và kiểm định chai gas, Xưởng LPG, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một Thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; 59. Bà Lê Hải Liễu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thuộc Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 60. Nhân dân và cán bộ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; Đã có thành tích trong công tác xóa đói giảm nghèo từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 61. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất-Thương mại Thành Thành Công, thành phố Hồ Chí Minh; 62. Hội Chữ thập đỏ phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; 63. Hội Chữ thập đỏ phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; 64. Ông Nhan Thúc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; 65. Ông Hồng Thái Sơn, Ủy viên ban Chấp hành, Thành viên Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;
  6. 66. Ông Trần Vũ, Ủy viên ban Chấp hành, Thành viên Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; Đã có nhiều đóng góp trong phong trào Hội Chữ thập đỏ từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 67. Ông Nguyễn Văn Chiếu, Chủ tịch Hội Việt võ đạo thành phố thuộc Sở Thể dục-Thể thao thành phố Hồ Chí Minh; Đã có thành tích trong công tác duy trì và phát triển môn võ cổ truyền Việt Nam (Vovinam).
Đồng bộ tài khoản