Quyết định số 175/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 175/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 175/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho nhà máy cơ khí cờ đỏ do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 175/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 175/1999/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ CỜ ĐỎ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 273 TCLĐ ngày 20/4/1993 của Bộ Lâm nghiệp nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Nhà máy cơ khí Cờ đỏ thuộc Liên hiệp các xí nghiệp cơ khí lâm nghiệp, nay trực thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam; Xét đề nghị của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 2057 TCT/TCLĐ/CV ngày 16/12/1999; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Nhà máy cơ khí Cờ đỏ trực thuộc Tổng công ty lâm nghiệp việt Nam: Sản xuất các mặt hàng cơ khí: Các loại van nước, van hơi; Sửa chữa và lắp đặt hệ thống đường nước và đưòng hơi phục vụ công trình công nghiệp và dân sinh. Điều 2. Giám đốc Nhà máy cơ khí Cờ đỏ có trách nhiệm tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuát kinh doanh theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Nhà máy cơ khí Cờ đỏ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Đẳng
Đồng bộ tài khoản