Quyết định Số: 1861/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 1861/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 1861/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÀN QUỐC VTC CUP - 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1861/QĐ-BGDĐT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1861/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÀN QUỐC VTC CUP - 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Tổng Thư ký Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup-2010. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, các ông (bà) Trưởng ban Tổ chức Giải, Ban trọng tài và các thành viên tham dự Giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 3; - TTg BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); - TT. Thường trực Phạm Vũ Luận (để b/c); Trần Quang Quý - Bộ VH,TT&DL; - TW Đoàn TN CS Hồ Chí Minh - Hội TT ĐH& CN Việt Nam để - LĐBĐ Việt Nam p/h; - Hội Sinh viên Việt Nam - Lưu VP Hội TT, Vụ CTHSSV. 1
 2. ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÀN QUỐC VTC CUP-2010 (Ban hành theo Quyết định số 1861 /QĐ – BGDĐT ngày 13/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Điều 1. Mục đích và yêu cầu 1.1- Mục đích - Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010 và hưởng ứng Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 15 năm 2010. - Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, triển khai 2 cuộc vận động “ Sinh viên 5 tốt” và “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh “, thường xuyên tập luyện, thi đấu Bóng đá nói riêng và các môn thể thao nói chung trong sinh viên, nhằm nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách và góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên. 1.2- Yêu cầu - Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ giải, Luật và các văn bản quy định của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức. - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao. - Đoàn kết, học tập lẫn nhau, phát huy tinh thần cao thượng trong thể thao và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi đấu. Điều 2. Đối tượng và đơn vị thi đấu. 2.1. Đối tượng 2.1.1. Đối tượng được tham dự Giải: - Là sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn, hiện đang học tập tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng. - Có xác nhận đủ sức khỏe thi đấu môn Bóng đá, do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. - Có đạo đức tốt và học lực từ trung bình trở lên - Có độ tuổi từ 18-28 tuổi (sinh tõ 1982-1992) 2.1.2. Đối tượng không được tham dự Giải: - Sinh viên đã tham dự Giải chuyên nghiệp, Giải hạng nhất, Giải hạng nhì quốc gia và Giải U21 quốc gia từ năm 2007 đến nay do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. - Sinh viên học chuyên sâu môn bóng đá tại các trường chuyên đào tạo về Thể dục thể thao. 2
 3. - Sinh viên học các loại hình đào tạo tại chức, từ xa và các loại hình đào tạo không chính quy khác, học sinh học các hệ trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề tại các trường đại học và cao đẳng. Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường có đội tham dự chịu trách nhiệm quản lý tổ chức quá trình tập luyện và thi đấu, đảm bảo an toàn và hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vận động viên (sinh viên) được tham dự đông đủ, đúng kế hoạch theo quy định của Điều lệ Giải và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự của đoàn mình khi tham dự Giải. 2.2. Đơn vị thi đấu - Các đại học, học viện và các trường thành viên. - Các trường đại học, cao đẳng. Điều 3. Thời gian và địa điểm thi đấu 3.1. Vòng khu vực: - Thời gian tổ chức từ ngày 20/5/2010 đến ngày 30/9/2010 (trong khoảng thời gian này Ban Tổ chức khu vực chọn thời điểm thích hợp để tổ chức). - Địa điểm: Do Ban Tổ chức các khu vực quy định Các Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp tỉnh, thành phố phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố tổ chức thi đấu vòng khu vực. 3.2.Vòng chung kết: - Thời gian: Từ ngày 6/11/2010 đến ngày 16/11/2010 - Địa điểm: Tại thành phố Cần Thơ (dự kiến) (Nếu có sự thay đổi Ban Tổ chức sẽ thông báo trước vòng chung kết 2 tháng để các Hội biết và triển khai thực hiện. Điều 4. Phân chia khu vực và uỷ nhiệm đăng cai tổ chức Giải tại khu vực - Khu vực 1: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Thái Nguyên đảm nhiệm tổ chức, gồm: Các trường thuộc địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết. - Khu vực 2: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội đảm nhiệm tổ chức, gồm: Các trường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Được tuyển chọn 03 đội vào tham dự vòng chung kết. - Khu vực 3: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hải Phòng đảm nhiệm tổ chức, gồm: các trường thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Được tuyển chọn 02 đội vào tham dự vòng chung kết. - Khu vực 4: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Nam đồng bằng Bắc bộ đảm nhiệm tổ chức, gồm: Các trường thuộc địa bàn các tỉnh Thái Bình, Nam Định, 3
 4. Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết. - Khu vực 5: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Thừa Thiên Huế đảm nhiệm tổ chức, gồm: các trường thuộc địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết. - Khu vực 6: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đại học Đà Nẵng đảm nhiệm tổ chức: gồm các trường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết. - Khu vực 7: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức: gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Bình Thuận, Lâm Đồng. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết. - Khu vực 8: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm tổ chức: gồm các đội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương,Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước. Được tuyển chọn 03 đội vào tham dự vòng chung kết. - Khu vực 9: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Cửu Long Giang đảm nhiệm tổ chức: gồm các đội thuộc địa bàn TP. Cần Thơ và các tỉnh Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre và Bạc Liêu. Được tuyển chọn 02 đội vào tham dự vòng chung kết. Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả của thi đấu của các đội ở khu vực (như phân chia ở trên) chọn từ 12-16 đội vào tham dự vòng chung kết. Lưu ý: Các Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp được uỷ nhiệm đăng cai tổ chức thi đấu vòng khu vực, có trách nhiệm thông báo lịch đón tiếp, thời gian họp và bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho các đơn vị thuộc khu vực của mình phụ trách. Điều 5. Chỉ đạo và quản lý Giải 5.1. Các cơ quan Chỉ đạo Giải - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 5.2. Các cơ quan tổ chức Giải - Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC 5.3. Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức: - Văn phòng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam (49 Đại Cồ Việt - Hà Nội; ĐT/Fax: 04.38684485 hoặc 0912728248) 4
 5. - Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam (62 Bà Triệu, Hà Nội; ĐT/Fax: 04.38263874 hoặc 0903442677, 0906804306). Điều 6. Thể thức, Luật và các quy định về thi đấu 6.1. Thể thức thi đấu khu vực - Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp tỉnh, thành phố phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên căn cứ vào số lượng đội tham gia để quyết định thể thức thi đấu tại khu vực của mình. 6.2. Thể thức thi đấu Chung kết 6.2.1. Vòng đấu bảng: 12 - 16 đội tham gia vòng chung kết sẽ được chia thành 04 bảng (A, B, C và D) thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm, chọn hai đội nhất và nhì mỗi bảng vào tứ kết. 6.2.2. Tứ kết: + Tứ kết 1: Nhất bảng A gặp nhì bảng B; + Tứ kết 2: Nhất bảng C gặp nhì bảng D; + Tứ kết 3: Nhất bảng D gặp nhì bảng A; + Tứ kết 4: Nhất bảng B gặp nhì bảng C. 6.2.3. Bán kết: - Bán kết 1: Thắng trận tứ kết 1 gặp thắng trận tứ kết 2. - Bán kết 2: Thắng trận tứ kết 3 gặp thắng trận tứ kết 4. 6.2.4. Chung kết: - Thắng trận bán kết 1 gặp thắng bán kết 2 Hai đội thua ở bán kết xếp đồng hạng ba. 6.3. Cách tính điểm xếp hạng trong thi đấu vòng tròn 6.3.1. Cách tính điểm: - Đội thắng: 3 điểm - Đội hoà: 1 điểm - Đội thua: 0 điểm 6.3.2. Xếp hạng: - Tính tổng điểm của mỗi đội đạt được để xếp hạng - Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: + Số điểm + Hiệu số của tổng bàn thắng và tổng bàn thua + Tổng số bàn thắng 5
 6. Đội nào có kết quả cao hơn xếp trên Nếu các chỉ số đều bằng nhau thì, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên. 6.4. Đặc cách và chọn hạt giống - Đội bóng của đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup-2010 được đặc cách vào dự vòng chung kết (không thi đấu vòng loại). - Đội bóng của đơn vị đăng cai vòng chung kết và đội bóng vô địch năm 2009 được chọn làm hạt giống của giải. - Các đội trong cùng khu vực không thi đấu cùng bảng với nhau trong vòng chung kết. 6. 5. Luật thi đấu và các quy định khác: - Áp dụng Luật thi đấu bóng đá hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - Các quyết định của Ban Tổ chức Giải được thể hiện dưới hình thức thông báo gửi tới các thành viên tham gia Giải và các thành viên tham gia Giải phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quyết định của Ban Tổ chức. - Thời gian thi đấu: Mỗi trận đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 40 phút, nghỉ giữa 2 hiệp 15 phút 6.6. Giám sát và Trọng tài: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cử. 6.7. Một số quy định đối với các đoàn và vận động viên 6.7.1. Quy định về đăng ký - Mỗi sinh viên chỉ đăng ký tham gia ở một đội tuyển trường mình đang theo học. - Mỗi đội bóng được quyền đăng ký tối đa là 25 thành viên, gồm: 20 cầu thủ, 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 trợ lý huấn luyện viên, 01 cán bộ y tế, 01 săn sóc viên và được quyền đăng ký tối đa 20 cầu thủ / 1 trận đấu (11 chính thức và 9 dự bị ) và được phép thay thế 5 cầu thủ trong mỗi trận đấu. - Đội lọt vào vòng chung kết được đăng ký thay thế tối đa 05 cầu thủ, các cầu thủ được thay thế đảm bảo các yêu cầu như Điều 2 của Điều lệ này. - Bản đăng ký danh sách tham dự giải phải được Hiệu trưởng nhà trường ký đóng dấu. Nội dung bản đăng ký chung bao gồm: + Đối với cán bộ: Họ tên, năm sinh, chức vụ, ảnh cá nhân (3x4cm), (theo mẫu đính kèm). + Đối với cầu thủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, khoá học, khoa, lớp, số áo, chiều cao, cân nặng (theo mẫu đính kèm). - Bản giới thiệu đội tham gia của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp tỉnh, thành phố, khu vực ( 1/2 tờ giấy A4 ). - Khi về dự thi đấu các cầu thủ (sinh viên) phải có: + Thẻ sinh viên. 6
 7. + Chứng minh thư nhân dân cấp trước ngày 30/4/2010. + 2 ảnh mầu cỡ 12 x 18 cm chụp toàn đội mặc áo chính và áo phụ, hai ảnh cá nhân cỡ 3 x 4cm chụp năm 2010 ( ảnh cá nhân 3x4 được dán vào bản đăng ký ảnh theo mẫu đính kèm). + Phiếu thi đấu của từng vận động viên (sinh viên) theo mẫu dưới đây: Đơn vị......………. PHIẾU THI ĐẤU “Giải bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup -2010 ” Ảnh cỡ 3x 4 - Họ và tên sinh viên : có dấu giáp - Ngày tháng năm sinh : lai của - Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú : trường - Khoá học: Khoa: - Lớp : Chữ ký của sinh viên TM/ BCH Đoàn TNCSHCM trường Chủ nhiệm lớp Ban Giám hiệu (Xác nhận và ký, đóng dấu - Ghi rõ họ tên (Xác nhận và ký) (Ký và đóng dấu - ) Ghi rõ họ tên) - Danh sách đăng ký phải chỉ định số áo cho từng cầu thủ trong suốt giải. - Các cầu thủ phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khoẻ thi đấu môn bóng đá. 6.7.2. Thời gian đăng ký - Khu vực: do Ban Tổ chức khu vực quy định. - Vòng chung kết: Đăng ký danh sách thi đấu và ảnh để làm thẻ trước ngày 15/10/2010 (theo dấu bưu điện), gửi về Văn phòng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội. - Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức giải về mọi mặt của đội bóng mình trong suốt quá trình thi đấu Giải. 6.7.3. Bóng thi đấu: Bóng Động Lực số 5, do Tổng Công ty Thể thao Động Lực sản xuất. 7
 8. 6.7.4.Trang phục thi đấu Trang phục thi đấu bóng đá: Đồng phục theo quy định của Luật thi đấu Bóng đá hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. * Trang phục thi đấu tại Vòng khu vực: Do đơn vị có đội tham dự đảm nhiệm. * Trang phục thi đấu tại Vòng chung kết: Do Ban tổ chức đảm nhiệm. - Ban Tổ chức trang bị cho mỗi vận động viên tham dự giải 02 bộ trang phục thi đấu khác màu nhau, số áo được quy định từ số 1đến số 20 (quần, áo), (thủ môn mang áo số 1 và số 20) để sử dụng trong suốt quá trình giải. - Giày thi đấu: Giày da chuyên dụng cho thi đấu bóng đá (không được đi giày bata) và phải có bịt ống quyển (do đơn vị cử trang bị). - Đội có mã số đứng trước là đội được ưu tiên chọn màu áo. - Mỗi đội bóng phải có 2 bộ tất khác nhau (do đơn vị cử trang bị). - Cầu thủ nào vi phạm trang phục không được vào sân thi đấu. Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại 7.1. Khen thưởng - Đội vô địch: Cúp + Cờ + Huy chương vàng + tiền thưởng 50 triệu đồng. - Đội xếp hạng nhì: Cờ + Huy chương bạc + tiền thưởng 30 triệu đồng - Đội xếp thứ ba (2 đội): Cờ + Huy chương đồng +tiền thưởng 20 triệu đồng - Đội đoạt giải phong cách: Cờ + tiền thưởng 10 triệu đồng - Tổ trọng tài xuất sắc nhất. - Cầu thủ xuất sắc nhất. - Giải vua phá lưới. - Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Hội sinh viên sẽ tặng bằng khen cho tập thể các đội vào tham dự vòng chung kết của Giải. 7.2. Kỷ luật 7.2.1.Đối với đội bóng - Đội bóng có mặt tại sân thi đấu chậm hơn 5 phút so với giờ thi đấu ( theo lịch ) sẽ bị xử thua với tỉ số 0 – 3. - Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu sẽ bị xử thua 0 – 3. - Đội bóng vi phạm những điều sau đây sẽ bị truất quyền thi đấu khỏi giải: + Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu, cố tình bỏ cuộc. + Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu giải ở vòng đấu bảng: Toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị huỷ bỏ. 8
 9. + Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bị kỷ luật. 7.2.2. Đối với cầu thủ - Cầu thủ nhận 2 thẻ vàng ( trong 1 hay nhiều trận) sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp, Cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ thi đấu 2 trận kế tiếp. - Trường hợp vi phạm nghiêm trọng: Đánh nhau hoặc có các hành vi khiếm nhã, phi thể thao sẽ bị đình chỉ thi đấu hết giải (Ban Tổ chức Giải có thông báo cụ thể, đội bóng không được phép thay thế cầu thủ khác). 7.2.3. Đối với Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng: - Nếu Đối với Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng có biểu hiện tiêu cực, hành động bạo lực, phi thể thao, lời nói, hành vi khiếm nhã đói với Ban Tổ chức giải, giám sát, trọng tài, đội bóng đối phương sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ một trận cho đến hết giải. - Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng đến bàn Ban Tổ chức trận đấu, giám sát và trọng tài thứ tư để khiếu nại trong khi trận đấu đang tiến hành thi sẽ bị phạt 500.000đ (năm trăm ngàn đồng). - Cán bộ quản lý, cầu thủ bóng đá vi phạn quy định về hoạt động ở khu vực kỹ thuật hoặc có hành vi không đúng mức sẽ không được ngồi ở khu vực kỹ thuật. - Huấn luyện viên hoặc các thành viên đội bóng có hành vi móc nối, dàn xếp tỷ số; mua chuộc huấn luyện viên, cầu thủ đội bạn; hối lộ trọng tài thì bị đình chỉ làm nhiệm vụ. - Đối với đội bóng vi phạm về nhân sự thi đấu thì ngoài các hình thức kỷ luật của Ban Tổ chức, đội vi phạm sẽ bị phạt 2.000.000đ (hai triệu đồng) và thông báo toàn quốc. 7.2.4. Đối với trọng tài - Trọng tài vi phạm đạo đức, bộc lộ yếu kém về chuyên môn, có những sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, vi phạm về tài chính của Ban tổ chức Giải, nhận hối lộ thì tuỳ mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật từ đình chỉ điều khiển 1 trận đấu hay bị đình chỉ đến hết Giải. - Trọng tài là cán bộ, giáo viên của nhà trường có đội bóng tham dự Giải thì không được tham gia điều khiển các trận đấu có đội bóng của trường mình thi đấu. 7.2.5. Đối với cổ động viên - Các nhà trường phải quán triệt trước tinh thần kỷ luật với cổ động viên đơn vị tham dự và có biện pháp xử lý kỷ luật đối với những sinh viên của trường làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức trận đấu. - Tùy theo mức độ và hành vi, vi phạm, Ban Tổ chức sẽ đề nghị nhà trường có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những sinh viên vi phạm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 9
 10. - Nếu cổ động viên đơn vị nào có hành vi quá khích gây thiệt hại sức khỏe người khác và cơ sở vật chất nơi tổ chức Giải thì xử lý như sau: + Trách nhiệm cá nhân của cổ động viên: Phải chịu trách nhiệm đền bù và xử lý theo quy định của pháp luật. + Trách nhiệm đội bóng có cổ động viên vi phạm: Tùy theo mức độ mà xử lý trừ điểm phong cách hoặc các hình thức kỷ luật cao hơn. 7.3. Khiếu nại - Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu về: bàn thắng hay không bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền. - Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác (ngoài quy định ở trên) phải có văn bản gửi tới Ban Tổ chức thông qua giám sát trận đấu chậm nhất 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc và kèm theo 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng). Giám sát phải báo cáo đầy đủ với Ban Tổ chức Giải ngay sau khi nhận được khiếu nại. - Chỉ có đội trưởng trên sân mới có quyền khiếu nại về kỹ thuật, chuyên môn. - Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban Tổ chức giải sẽ xem xét và có thể có hình thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại. Điều 8. Kinh phí tổ chức 8.1. Kinh phí tổ chức khu vực: Do Ban Tổ chức khu vực đảm nhiệm trên các nguồn sau: - Kinh phí đóng góp của các trường có đội bóng tham gia. - Kinh phí hỗ trợ của Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam. - Kinh phí tài trợ do Ban Tổ chức khu vực vận động . 8.2. Kinh phí tham gia thi đấu khu vực của đội: do các đơn vị có đội dự thi đảm nhiệm (kinh phí trang phục thi đấu, ăn ở và đi lại, trong suốt quá trình thi đấu ở khu vực của Giải). 8.3. Kinh phí tổ chức Vòng chung kết và giải thưởng Do Ban Tổ chức giải đảm nhiệm. 8.4. Kinh phí tham gia thi đấu Vòng chung kết của đội - Do các đơn vị có đội dự thi đảm nhiệm. - Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội tham dự vòng chung kết của giải. 8.5. Chế độ bồi dưỡng tập luyện và thi đấu: Các trường căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức cho đội bóng tập luyện thi đấu có thể vận dụng theo chế độ như sau: - Bồi dưỡng tập luyện: + Khu vực: 20 ngày x 30.000đ/người/ngày 10
 11. + Chung kết: 30 ngày x 50.000đ/người/ngày Tiền ăn, tiền ở và bồi dưỡng thi đấu ở khu vực và chung kết được áp dụng Theo Thông tư liên tịch giữa Uỷ ban Thể dục thể thao (nay thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) và Bộ Tài chính số: 103/2004/TTLT/BTC- UBTDTT ngày 05 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục thể thao (nay thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) số: 106/2006/TTLT/BTC- UBTDTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao và số ngày thực tế thi đấu. Điều 9. Điều khoản thi hành Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ này và Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến các tổ chức và các đơn vị liên quan. Giám đốc các Đại học Quốc gia và khu vực, Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có đội bóng tham dự có trách nhiệm tổ chức đội tham gia thi đấu đầy đủ để tăng cường giáo dục toàn diện và nâng cao đời sống văn hoá thể thao cho sinh viên; Đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự vận động viên dự giải, quản lý, tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu đảm bảo an toàn, hiệu quả, có tác dụng giáo dục cao, tạo mọi điều kiện cho các cán bộ, sinh viên tham gia đúng kế hoạch của Giải. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phu luc 11
Đồng bộ tài khoản