Quyết định số 242-QĐ/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 242-QĐ/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 242-QĐ/CTN về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Ucraina do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 242-QĐ/CTN

  1. CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 242-QĐ/CTN Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 1994 QUY T Đ NH PHÊ CHU N HI P Đ NH LÃNH S VI T NAM - UCRAINA CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào Pháp l nh v Ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989; Theo ngh c a Chính ph t i T trình s 4394-QHQT ngày 8 tháng 8 năm 1994, QUY T Đ NH Đi u 1. Phê chuNn Hi p nh lãnh s Vi t Nam - Ucraina do B trư ng B Ngo i giao nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Nguy n M nh C m ã ký t i Ki-ép (Ucraina) ngày 8 tháng 6 năm 1994. Đi u 2. B trư ng B Ngo i giao có trách nhi m làm th t c i ngo i v vi c phê chuNn Hi p nh này và thông báo cho các cơ quan h u quan ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh. Đi u 3. Th tư ng Chính ph , Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê c Anh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản