Quyết định số 245/WTO/VB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 245/WTO/VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 245/WTO/VB về việc áp dụng và Rà soát Thỏa thuận về các Quy tắc và Thủ tục điều chỉnh việc Giải quyết Tranh chấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 245/WTO/VB

  1. QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG VÀ RÀ SOÁT THỎA THUẬN VỀ CÁC QUY TẮC VÀ THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Các Bộ trưởng, Khẳng định rằng Quyết định ngày 22/2/1994 về các quy tắc và thủ tục hiện hành của GATT 1947 trong trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp vẫn duy trì hiệu lực cho đến ngày Hiệp định Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới có hiệu lực, Đề nghị các Uỷ ban và Hội đồng có liên quan quyết định duy trì hoạt động của họ nhằm mục đích xử lý bất kỳ tranh chấp nào được yêu cầu tham vấn trước ngày đó; Đề nghị Hội nghị Bộ trưởng hoàn thiện việc rà soát đầy đủ các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp theo WTO trong vòng 4 năm kể từ ngày Hiệp định Thành lập WTO có hiệu lực, và đưa ra một quyết định vào cuộc họp đầu tiên của Hội nghị Bộ trưởng, sau khi hoàn thiện việc rà soát, cho dù quyết định đó là nhằm tiếp tục, sửa đổi hoặc chấm dứt các thủ tục và quy tắc giải quyết tranh chấp đó. Danh mục này không thay thế các yêu cầu thông báo trong các Hiệp định Thương mại Đa biên trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO hoặc, trong các trường hợp tương ứng, các Hiệp định Thương mại Nhiều bên trong Phụ lục 4 của Hiệp định WTO
Đồng bộ tài khoản