Quyết định số 254-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 254-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 254-CT về giá bán lẻ báo nhân dân do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 254-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 254-CT Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 1988 QUY T NNH V GIÁ BÁN L BÁO NHÂN DÂN CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a B trư ng B Thông tin và Ch nhi m U ban V t giá Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. Nay quy nh giá bán l báo Nhân dân là 40 ng m t t (b n mươi ng). i u 2. B Thông tin, B Qu c phòng, sau khi trao i v i U ban v t giá Nhà nư c, quy nh giá các lo i báo, t p chí khác. i u 3. B Tài chính có trách nhi m bù l k p th i theo k ho ch cho báo Nhân dân và các t báo, t p chí ư c Nhà nư c th c hi n chính sách tr giá t m th i. i u 4. Quy t nh này thi hành t ngày 1 tháng 10 năm 1988. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản