Quyết định số 297/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
6
download

Quyết định số 297/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 297/1998/QĐ-BTC về việc ban hành tem và việc in ấn, quản lý tem hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 297/1998/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 297/1998/QĐ-BTC Hà Nội , ngày 16 tháng 3 năm 1998 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TEM VÀ VIỆC IN ẤN,QUẢN LÝ SỬ DỤNG TEM HÀNG NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Pháp lệnh Kế toán thống kê ngày 20/5/1988; Căn cứ Nghị định số: 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Căn cứ Nghị định số: 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính; Thi hành Chỉ thị số: 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới; Căn cứ Công văn số: 311/VPCP-VI ngày 24/01/1998 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dán tem hàng nhập khẩu; Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ, Tổng cục Hải quan; QUYẾT ĐNNH Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định phát hành, in ấn, quản lý sử dụng tem hàng điện tử nhập khNu, tem hàng điện lạnh nhập khNu, tem động cơ nổ nhập khNu và tem vật liệu xây dựng nhập khNu". Điều 2.- Các loại tem hàng nhập khNu ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực kể từ này 01 tháng 4 năm 1998. Điều 3.- Các tổ chức có liên quan đến việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng tem hàng nhập khNu nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Vũ Mộng Giao (Đã Ký) QUY ĐNNH PHÁT HÀN H, IN ẤN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤN G TEM HÀN G N HẬP KHẨU
  2. (Ban hành kèm theo Quyết định số: 297/1998/QĐ-BTC ngày 16 tháng 3 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Điều 1.- Ban hành 4 mẫu tem hàng nhập khNu để dán vào hàng nhập khNu, gồm: 1. Tem hàng điện tử nhập khNu: Tem được in trên giấy bóc dán, có in nền hoa văn màu phớt hồng, cụm hoa văn ở giữa có ngôi sao nổi 5 cánh, khung tem trang trí hoa văn màu xanh nhạt, tem có keo dán sẵn. Kích thước tem 2cm x 3,5cm. 2. Tem hàng điện lạnh nhập khNu: Tem được in trên giấy bóc dán, trên giấy có in nền hoa văn vàng cam nhạt, cụm hoa văn ở giữa có ngôi sao nổi 5 cánh, khung tem trang trí hoa văn màu xanh nhạt, tem có keo dán sẵn. Kích thước tem 2cm x 3,5cm. 3. Tem động cơ nổ nhập khNu: Tem được in trên giấy bóc dán, trên giấy có in nền hoa văn màu hồng, cụm hoa văn ở giữa có ngôi sao nổi 5 cánh, khung tem trang trí hoa văn màu xanh, tem có keo dán sẵn. Kích thước tem 2cm x 3,5cm. 4. Tem vật liệu xây dựng nhập khNu: Tem được in trên giấy bóc dán, có in nền hoa văn màu xanh nhạt, cụm hoa văn ở giữa hình hoa thị, khung tem hình en-lip màu xanh nhạt, tem có keo dán sẵn. Kích thước tem 2cm x 3,5cm. Các loại tem hàng nhập khNu nêu trên được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt và có dãy số phát quang khi kiểm tra bằng đèn cực tím. Tem có in sê-ry và đánh số theo thứ tự liên tục, mỗi sê-ry có từ số: 000001 đến số: 999.999. Điều 2.- Cấp phát, quản lý và sử dụng: Tổng cục Thuế thực hiện cấp phát tem cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục Thuế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm cấp phát tem cho các Chi cục Thuế quận, huyện, thị để triển khai thực hiện dán tem các mặt hàng theo quy định. Tổng cục Hải quan nhận tem hàng nhập khNu tại Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và có trách nhiệm tổ chức quản lý, cấp phát cho Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện dán tem các mặt hàng nhập khNu phải dán tem theo quy định.
  3. Điều 3.- Việc quản lý và sử dụng tem hàng nhập khNu thực hiện theo đúng chế độ quản lý ấn chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 529/TC-QĐ ngày 22/12/1992 và Quyết định số 544/TC/QĐ/CĐKT ngày 2/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ thống nhất phát hành và quản lý các mẫu biểu chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước. Điều 4.- Xử lý bồi hoàn vật chất: Đối với tem hàng nhập khNu bị mất, cơ quan quản lý, sử dụng tem hàng nhập khNu phải báo cáo với cơ quan Thuế về số lượng, ký hiệu và số tem bị mất để cơ quan Thuế kiểm tra, thông báo mất và xử lý kịp thời. Mức xử lý bồi hoàn vật chất đối với tem hàng nhập khNu, ngoài xử lý về hành chính còn bị xử phạt bằng một lần giá trị hàng hoá nhập khNu tại thời điểm bị mất tem hàng nhập khNu. Điều 5.- Các quy định về phát hành, quản lý, sử dụng tem rượu nhập khNu, xe đạp nguyên chiếc nhập khNu, quạt điện nhập khNu vẫn thực hiện theo Quyết định số 839a TC/QĐ/TCT ngày 31/10/1997 và Quyết định số 1006/1997/QĐ/BTC ngày 26/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành tem hàng nhập khNu.
Đồng bộ tài khoản