Quyết định số 341-NV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 341-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 341-NV về việc cho phép Hội Y học Việt Nam đổi tên là Tổng hội Y học Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 341-NV

  1. BỘ NỘI VỤ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 341-NV Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1960 QUYẾT ĐNNH CHO PHÉP HỘI Y HỌC VIỆT NAM ĐỔI TÊN LÀ TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ luật số 102-SL/004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 về quyền lập hội và nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 258-TTg ngày 14-6-1957 quy định chi tiết thi hành luật ấy; Căn cứ nghị định của Bộ Nội vụ số 138-DC/NĐ ngày 15-4-1955 cho phép Hội Y học Việt Nam thành lập; Xét đề nghị của Đại hội Đại biểu lần thứ 5 của Hội Y học Việt Nam; QUYẾT ĐNNH: Điều 1: - Nay cho phép Hội Y học Việt-nam đổi tên là Tổng hội Y học Việt Nam. Điều 2: - Tổng hội Y học Việt Nam là một tổ chức y học gồm có các hội Y học chuyên khoa và các hội Y học ở các khu, tỉnh, thành phố (gọi chung là Hội Y học địa phương). Tổng hội Y học Việt Nam hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Tổng hội đã được duyệt. Điều 3: - Uỷ ban hành chính thành phố Hà nội và ông Vụ trưởng Vụ Dân chính và Thương binh Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quy định này. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Tô Quang Đẩu
Đồng bộ tài khoản