Quyết định số 39/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định số 39/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2001/QĐ-UB về việc chuyển Đoàn múa rối Hà Nội thành Nhà hát múa rối Thăng Long do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2001/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 39/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2001 QUYẾT ĐNNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI "VỀ VIỆC CHUYỂN ĐOÀN MÚA RỐI HÀ NỘI THÀNH NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG" UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Công văn số 1330/VHTT-TCCB ngày 13/04/2001 của Bộ Văn hoá thông tin về việc chuyển Đoàn múa rối Hà Nội thành Nhà hát; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Văn hoá thông tin Hà Nội. QUYẾT ĐNNH Điều 1: Chuyển Đoàn múa rối Hà Nội thành Nhà hát múa rối Thăng Long trực thuộc Sở Văn hoá và thông tin Hà Nội. - Tên giao dịch quốc tế: Thăng Long Puppet Theatre. - Tên viết tắt: TLPT. - Trụ sở đặt tại 57B Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. - Điện thoại: 8.255.450; Fax: 84.4245117. Nhiệm vụ của Nhà hát múa rối Thăng Long. 1. Xây dựng chương trình kịch mục của các thể loại nghệ thuật múa rối (dân gianvà quốc tế), tổ chức biểu diễn với chất lượng nghệ thuật ngày càng cao, phục vụ thiếu nhi và nhân dân Thủ đô, khán giả trong và ngoài nước. 2. Nghiên cứu thử nghiệm những nội dung mới về sáng tác, phong cách biểu diễn của nghệ thuật múa rối. 3. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho diễn viên và các thành viên khác của Nhà hát. Tham gia đào tạo hạt nhân cho các phường múa rối cổ truyền dân gian và các cơ sở nghiệp dư khác về nghệ thuật múa rối. 4. Chế tác, sản xuất, trao đổi tiêu thụ con rối; quan hệ giao lưu với các nhà hát múa rối trong và ngoài nước để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm.
  2. Điều 2: Tổ chức của Nhà hát múa rối Thăng Long: - Có 1 Giám đốc; 1-2 Phó Giám đốc được bổ nhiệm theo quy định hiện hành. - Các Đoàn và các phòng, ban nghiệp vụ do Giám đốc Sở Văn hoá thông tin quy định bảo đảm tổ chức gọn, nhẹ, hoạt động có hiệu quả. - Biên chế của Nhà hát được UBND Thành phố giao chỉ tiêu hàng năm. Bước đầu Nhà hát được sử dụng 70 lao động, trong đó: + 33 định biên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước . + 37 lao động còn lại được đơn vị ký hợp đồng có chỉ tiêu; tiền lương chi trả lấy từ bán vé và các nguồn thu khác của Nhà hát. Chế độ tiền lương và các chính sách khác ( BHYT, BHXH....) của 37 người này được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. - Giao cho Giám đốc Sở Văn hoá thông tin, Nhà hát múa rối Thăng Long xét tuyển từng trường hợp cụ thể, lập hồ sơ và danh sách hưởng lương báo cáo về Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Sở Tài chính-Vật giá duyệt hàng quý để Nhà hát cấp phát. Điều 3: Nhà hát múa rối Thăng Long là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại kho bạc và được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành. Điều 4: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc các Sở: Văn hoá thông tin, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính-Vật giá và Giám đốc Nhà hát múa rối Thăng Long thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. - T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TNCH PHÓ CHỦ TNCH Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản