intTypePromotion=1

Quyết định số 4002/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 4002/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4002/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4002/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4002/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC“ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6960/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2008. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Báo Giáo dục và thời đại; Nguyễn Vinh Hiển - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu VT, Vụ CTHSSV. THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC“ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 4002 /QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2009)
  2. I. MỤC ĐÍCH Xây dựng một biểu trưng về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường mầm non, phổ thông để tuyên truyền đến các cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân. Các trường được công nhận đạt tiêu chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực sẽ được gắn biểu trưng này. II. NỘI DUNG CUỘC THI: Thi sáng tác biểu trưng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“. III. NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ YÊU CẦU THAM GIA CUỘC THI: 1. Đối tượng dự thi: Người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban tư vấn không là đối tượng tham gia dự thi. 2. Nội dung : Tác phẩm phản ánh được những nét đẹp đặc trưng và tiêu biểu về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 3. Hình thức thể hiện, quy cách trình bày: - Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy A4 (21cm x 29,7cm) - Không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện. - Mỗi tác giả được gửi 1 hoặc 2 tác phẩm dự thi. - Mặt trước tác phẩm không được thể hiện bất cứ một thông tin nào về tác giả. Mặt sau, bên phải, góc dưới ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ; số điện thoại của tác giả để tiện liên hệ khi cần thiết. Tác phẩm tham gia dự thi phải là những sáng tác mới, không sao chép hoặc lấy ý tưởng dựa trên tác phẩm của người khác, chưa gửi tham gia các cuộc thi nào khác. - Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo không bị bong, rách, phai màu hoặc nhàu nát. 4. Cơ cấu và giá trị giải thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các cá nhân có tác phẩm xuất sắc dự thi cụ thể: - 01 giải Nhất, trị giá mỗi giải: 15.000.000đ - 01 giải Nhì, trị giá mỗi giải: 10.000.000đ - 02 giải Ba, trị giá mỗi giải: 5.000.000đ - 10 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải: 1.000.000đ
  3. (Tiền thưởng nêu trên bao gồm cả thuế thu nhập mà các tác giả đoạt giải phải thực hiện nghĩa vụ thuế của Nhà nước) Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận, khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân đoạt giải. Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lễ tổng kết và trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào dịp 22/8/2009. Đối với các tác giả ở xa, Ban tổ chức sẽ gửi thông báo và giải thưởng qua đường bưu điện. 5. Sử dụng tác phẩm: Ban tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham gia dự thi (kể cả tác phẩm đoạt giải hoặc không đoạt giải) phục vụ cho công tác tuyên truyền và các hoạt động của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" dưới mọi hình thức theo quy định hiện hành của nhà nước. Tất cả các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. 6. Thời hạn nhận tác phẩm thi: Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi ngày 15/8/2009. (tác giả ở xa phải gửi bài theo đường chuyển phát nhanh, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi). - Nơi nhận bài thi: - Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. - Liên hệ khi cần thiết: ĐT:04.868.1598, DĐ:0912140358, Email:patuan@moet.gov.vn 7. Ban giám khảo, Ban tư vấn: Các tác phẩm tham gia cuộc thi được tuyển chọn và đánh giá bởi Ban giám khảo, cuộc thi gồm các thành viên của: - Hội Mỹ thuật Việt Nam. - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngoài ra, để biết thêm thông tin về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“, các tác giả có thể truy cập vào Website: www.moet.gov.vn/?page=1.22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản