Quyết định số 4231/QĐDC-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 4231/QĐDC-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4231/QĐDC-UBND về việc Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành để đính chính Quyết định số 3805/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4231/QĐDC-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 4231/Q C-UBND Bình Tân, ngày 07 tháng 09 năm 2006 QUY T NNH ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 3805/2006/Q -UBND NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2006 C A Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN V BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O TH C HI N PHÁP L NH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN QU N BÌNH TÂN Do sơ xu t trong khâu ánh máy, y ban nhân dân qu n Bình Tân ính chính sai sót trong Quy t nh s 3805/2006/Q -UBND ngày 15 tháng 08 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân v ban hành Quy ch ho t ng c a Ban ch o th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c trên a bàn qu n Bình Tân như sau: T i ph n căn c , dòng th 10 t trên xu ng, ã vi t là: “Căn c Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c ngày 08 tháng 12 năm 2000”. Nay s a l i là: “Căn c Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c ngày 28 tháng 12 năm 2000”. Quy t nh này là m t b ph n c u thành c a Quy t nh s 3805/2006/Q -UBND ngày 15 tháng 08 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân và có hi u l c k t ngày ký./. CH TNCH Tr n Văn Thu n
Đồng bộ tài khoản