Quyết định số 43/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 43/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2003/QĐ-UB về việc bố trí lệch giờ làm việc, học tập trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 43/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BỐ TRÍ LỆNH GIỜ LÀM VIỆC, HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Nghị định số 13/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về Các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 13/02/2003 của HĐND Thành phố Hà Nội về một số giải pháp và cơ chế, chính sách để kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Sau khi tham khảo ý kiến các bộ, ngành, đơn vị Trung ương trên địa bàn; Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan, QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Qui định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc (muộn nhất) giờ làm việc, học tập của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố như sau : Cơ quan, đơn vị Bắt đầu Kết thúc Ghi chú 1. Cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp 7h30 16h30 Trung ương 2. Cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp 8h00 17h00 địa phương 3. Trường mầm non, tiểu học 7h45 16h45 Đón HS trước ít nhất 20 phút 4. Trường trung học cơ sở, trung học 7h30 17h15 phổ thông 5. Trường đại học, cao đẳng, trung học 6h45 17h30 chuyên nghiệp - dạy nghề
  2. Các đơn vị khác giữ nguyên thời điểm bắt đầu và kết thúc giờ làm việc đang áp dụng. Điều 2 : Các cơ quan, đơn vị, trường học niêm yết công khai làm việc, học tập của cơ quan, đơn vị mình để mọi người tiện liên hệ công tác. Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức sản xuất lệch giờ với các cơ quan, đơn vị, trường học ghi tại Điều 1 hoặc làm ca 3. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Sở Văn hóa thông tin tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân chủ trương bố trí lệch giờ làm việc, học tập của UBND Thành phố. Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2003 (thứ Năm). Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn Thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản