intTypePromotion=1

Quyết định số 481/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 481/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 481/2000/QĐ-TTg về việc cử Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 481/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 481/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2000 QUYẾT ĐNNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 481/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ VIỆC CỬ CHỦ TNCH UỶ BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU N ẠN TRÊN KHÔN G VÀ TRÊN BIỂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định số 780/TTg ngày 23 tháng 10 năm 1996 về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trên không và trên biển; Xét nhu cầu công tác, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Cử đồng chí N guyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trên không và trên biển. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 229/QĐ- TTg ngày 10 tháng 4 năm 2000. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trên không và trên biển, đồng chí N guyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2