Quyết định số 5532/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 5532/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5532/2003/QĐ-UB về việc cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Hải quan đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hàn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5532/2003/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ******** ****** Số: 5532/2003/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT HÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan; Căn cứ Quyết định số 4261/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm2003 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hàn; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 4623/HQQTP-TM-XL ngày 14 tháng 11 năm 2003; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay áp dụng biện pháp cưỡng chế sau đây đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hàn (Địa chỉ: 45/X35 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh). 1.1. Biện pháp cưỡng chế: Tạm đình chỉ làm thủ tục Hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm nhập khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hàn. 1.2. Phạm vi cưỡng chế các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Thời gian cưỡng chế, được tính từ ngày kýquyết định này cho đến khi Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hàn thi hành xong Quyết định xử phạt số 4261/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hàn.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hàn có trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thiện Nhân
Đồng bộ tài khoản