Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg về thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục nhiệm kỳ 2004-2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 78/2004/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2004-2007 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục gồm có: 1. Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch 2. Ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch 3. Ông Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên thường trực 4. Bà Trần Thị Tâm Đan, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Uỷ viên 5. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên 6. Ông Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ viên 7. Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên 8. Ông Đỗ Nguyên Phương, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Uỷ viên 9. Ông Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên 10. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên kiêm Tổng thư ký 11. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Uỷ viên.
  2. 12. Ông Đỗ Minh Cương, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Uỷ viên 13. Ông Văn Như Cương, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Trường Trung học phổ thông dân lập Lương Thế Vinh, Uỷ viên 14. Ông Phạm Tất Dong, Tiến sĩ, Giáo sư, Hội Khuyến học Việt Nam, Uỷ viên 15. Ông Bùi Quang Độ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Điện tử và tin học, Uỷ viên 16. Ông Nguyễn Minh Đường, Tiến sĩ khoa học, Giáo sư, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, Uỷ viên 17. Ông Trần Xuân Giá, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Uỷ viên 18. Ông Vũ Minh Giang, Tiến sĩ khoa học, Giáo sư, Đại học Quốc gia Hà Nội, Uỷ viên 19. Bà Tạ Thuý Lan, Tiến sĩ khoa học, Giáo sư, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Uỷ viên 20. Ông Lê Quang Minh, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Trường Đại học Cần Thơ, Uỷ viên 21. Ông Chu Tuấn Nhạ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Uỷ viên. 22. Ông Phạm Phụ, Tiến sĩ, Giáo sư, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên 23. Ông Tô Huy Rứa, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Uỷ viên 24. Ông Võ Tòng Xuân, Tiến sĩ, Giáo sư, Trường Đại học An giang, Uỷ viên. 25. Ông Đặng ứng Vận, Tiến sĩ khoa học, Giáo sư, Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục, Uỷ viên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
  3. - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, Phan Văn Khải - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, - Toà án Nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - BNC của Thủ tướng, Công báo, TBNC - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc - Lưu : VPHĐQGGD (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản