Quyết định số 95/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 95/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2004/QĐ-UB về việc thành lập Hội Liên hiệp thanh niên quận Long Biên do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 95/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN QUẬN LONG BIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-UB ngày 4/10/1991 của UBND Thành phố quy định tổ chức các hoạt động của Hội quần chúng; Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Chủ tịch UBND quận Long Biên và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Cho phép thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên quận Long Biên. Trụ sở của Hội đặt tại 12 phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội. Hội Liên hiệp Thanh niên quận Long Biên được tổ chức, hoạt động theo đúng điều lệ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các quy định khác của UBND Thành phố về quản lý các Hội đoàn thể. Hội chịu sự quản lý, chỉ đạo về chuyên môn của Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của UBND quận Long Biên. Điều 2: Hội Liên hiệp Thanh niên quận Long Biên có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại kho bạc và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Long Biên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận Long Biên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM/. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  2. KT/. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Thị Thanh Hằng
Đồng bộ tài khoản