intTypePromotion=1

Quyết xóa bỏ tình trạng cán bộ thờ ơ, vô trách nhiệm, đùn đẩy khó khăn

Chia sẻ: Bibo Bibo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
4
download

Quyết xóa bỏ tình trạng cán bộ thờ ơ, vô trách nhiệm, đùn đẩy khó khăn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Về triển khai các giải pháp chống suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội . Nhờ vậy, trong quý I-2009, tổng sản phẩm nội địa của Thành phố mặc dù tỷ lệ tăng thấp (3,14%), nhưng cùng với cả nước vẫn đạt mức tăng trưởng dương, là một trong số hơn mười nước đạt mức tăng trưởng dương trong những tháng đầu năm 2009. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này, cùng với sự suy giảm các chỉ tiêu khác, như: giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết xóa bỏ tình trạng cán bộ thờ ơ, vô trách nhiệm, đùn đẩy khó khăn

  1. Quyết xóa bỏ tình trạng cán bộ thờ ơ, vô trách nhiệm, đùn đẩy khó khăn 1. Về triển khai các giải pháp chống suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội . Nhờ vậy, trong quý I-2009, tổng sản phẩm nội địa của Thành phố mặc dù tỷ lệ tăng thấp (3,14%), nhưng cùng với cả nước vẫn đạt mức tăng trưởng dương, là một trong số hơn mười nước đạt mức tăng trưởng dương trong những tháng đầu năm 2009. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này, cùng với sự suy giảm các chỉ tiêu khác, như: giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch 2006-2010, ảnh hưởng việc làm, đời sống của người dân. Tuy có một số dấu hiệu tích cực, song trong thời gian tới tình hình kinh tế thế giới, khu vực vẫn được dự báo là còn diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng xấu đến kinh tế Việt Nam nói chung và Thủ đô nói riêng. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện để thực hiện an sinh xã hội, là cơ sở bảo đảm ổn định xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh nên các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của năm 2009 là: Tập trung cao độ mọi nỗ lực để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động phòng ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, trong đó ngăn chặn suy giảm kinh tế là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, gắn với tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) và Chương trình hành động của Thành ủy.
  2. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, trước hết phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi cấp, mọi ngành và mọi người hiểu rõ tình hình và nhiệm vụ. Đây là thời điểm rất khó khăn, song nếu biết cách khắc phục, biết cách lãnh đạo, điều hành thì cũng có thể nắm được những cơ hội để tiếp tục đưa kinh tế, xã hội của Thành phố, của đất nước tiến lên. Vì vậy, yêu cầu tạo nên sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Các cấp, các ngành thành phố cần vào cuộc đồng bộ, làm tốt công tác dự báo, quyết liệt tìm giải pháp toàn diện tháo gỡ, khắc phục khó khăn, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, sớm lấy lại tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong điều kiện Thủ đô mở rộng, v.v... Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kích cầu của Chính phủ, của Thành phố, hướng ưu tiên là hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, những vùng bị ảnh hưởng do hậu quả nặng nề của thiên tai. Chú trọng tạo bước phát triển trong nông nghiệp và kinh tế ngoại thành, chuyển dịch tích cực cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Lãnh đạo các cấp, các ngành cần trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các gói kích
  3. cầu của Trung ương và Thành phố được sử dụng đúng mục đích, việc hỗ trợ cho nông dân, người nghèo kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời tiếp tục rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm trong thực hiện chính sách xã hội xảy ra ở địa phương, đơn vị mình phụ trách
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2