intTypePromotion=1
ADSENSE

nhân viên vi phạm kỷ luật

Xem 1-20 trên 52 kết quả nhân viên vi phạm kỷ luật
 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích các quy định của pháp luật về chức danh, quy trình bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện. Do vậy, các giải pháp nêu trên được đưa ra có thể là gợi mở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, lựa chọn nhằm giải quyết vấn đề, đặc biệt trong bối cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần.

  pdf7p vivacation2711 18-10-2021 3 0   Download

 • Mẫu Biên bản họp xử lý vi phạm kỷ luật lao động dưới đây là mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật được sử dụng rộng rãi. Mời các bạn tham khảo và tải về biểu mẫu để khi cần xử lý vi phạm kỷ luật lao động của nhân viên trong công ty.

  doc3p zhoujielunn 19-05-2021 21 1   Download

 • Mẫu Quy chế kỷ luật được ban hành nhằm xác định các biện pháp kỷ luật trong công ty, xác định trình tự các bước xử lý kỷ luật công - nhân viên trong công ty. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc11p zhoujielunn 19-05-2021 7 1   Download

 • Mẫu Quyết định sa thải nhân viên là mẫu quyết định cử doanh nghiệp, cơ quan về việc sa thải một lao động, nhân viên nào đó vì đã vi phạm kỷ luật lao động của công ty, doanh nghiệp. Mẫu quyết định lấy Bộ Luật lao động, nội quy lao động của công ty làm căn cứ, nêu rõ thông tin của người bị sa thải... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p zhoujielunn 19-05-2021 13 1   Download

 • Mẫu Quyết định về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật lao động là mẫu quyết định được ban lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với nhân viên vi phạm và bị kỷ luật. Mẫu quyết định dựa vào những quyết định thành lập của công ty làm căn cứ và nêu rõ thông tin của người được xóa kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 26 2   Download

 • Mẫu Quyết định về việc xử lý kỷ luật lao động là mẫu quyết định được ban lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy, quy chế của công ty. Mẫu quyết định lấy quy chế của công ty, biên bản họp kỷ luật làm căn cứ và nêu rõ tên nhân viên bị kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 23 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu luận văn là đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện quy định về chế tài do vi phạm hợp đồng trong pháp luật Việt Nam và các giải pháp cho các doanh nghiệp, cũng như thương nhân Việt Nam trong quá trình đám phán, ký kết và thực hiện hợp đồng nhằm hạn chế rủi ro từ việc áp dụng chế tài do vi phạm hợp đồng trong mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên 1980.

  pdf31p mucnang888 16-04-2021 61 5   Download

 • Tài liệu trình bày an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném lựu đạn; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng bài gdqpan; phòng, chống vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác...

  pdf98p trinhthamhodang1217 14-01-2021 65 4   Download

 • Hệ thống kiểm toán ở Việt Nam - với 3 phân hệ cấu thành là Kiểm toán nhà nước (KTNN), kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ có vị trí, vai trò và phạm vi hoạt động khác nhau - là một trong những công cụ quản lý kinh tế - tài chính của nền kinh tế thị trường, của hội nhập kinh tế quốc tế đã được hình thành và có những bước phát triển đáng ghi nhận khi đất nước bước vào thời kỳ “Đổi mới”.

  pdf7p vichoji2711 04-05-2020 21 1   Download

 • Với nỗ lực sử dụng nguồn lương thực của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để hỗ trợ cho các nước đã cam kết hướng theo hoặc mở rộng cácyếu tố kinh doanh tự do trong nền kinh tế nông nghiệp của mình thông qua các thay đổi về giá cả hàng hoá, tiếp thị, khả năng đầu vào, phân phối, và sự tham gia của khu vực tư nhân. Nhận thấy rằng mức độ mà Bên điều phối được cam kết và đang thực hiện chính sách để khuyến khích tự do kinh tế; sản xuất trong nước và tư nhân cho tiêu dùng trong nước; và sự hình thành và mở rộng thị trường trong nước đáp ứng được việc mua và bán các sản phẩm đó.

  doc11p kexauxi9 03-12-2019 28 1   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TỈNH THANH HÓA Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­. Số: 1118/QĐ­UBND Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2019 . .. QUYẾT ĐỊNH.. VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ­CP . NGÀY 07/3/2019 CỦA CHÍNH PHỦ, VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM . PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2019 ­ 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025..

  doc17p thuyanlac000 04-11-2019 66 1   Download

 • Mẫu Biên bản cảnh cáo vi phạm kỷ luật là mẫu biên bản được lập ra khi trong công ty, doanh nghiệp có sự vi pham kỷ luật của người lao động. Trong mẫu biên bản ghi rõ đầy đủ nội dung thông tin của người lập, người bị lập biên bản, thời gian diễn ra, sự việc vi phạm... Biên bản được lập ra phải có sự chứng kiện của người khác, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 356 15   Download

 • Khi nhân viên xảy ra vi phạm, đặc biệt là những lỗi nghiêm trọng hoặc đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không rút kinh nghiệm thì ban quản lý sẽ lập biên bản xử lý. Tùy vào vụ việc mà người vi phạm thực hiện mà hình thức xử lý cũng khác nhau. Đối với môi trường lao động thường là nhắc nhở và cảnh cáo. Việc lập biên bản là thủ tục bắt buộc khi xử lý kỷ luật, đảm bảo cho việc đối chứng nếu xảy ra các vấn đề phát sinh về sau.

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 527 16   Download

 • Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động dưới đây là mẫu biên bản được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động tại doanh nghiệp, tổ chức. Mời các bạn tham khảo khi cần xử lý vi phạm kỷ luật lao động của nhân viên.

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 55 0   Download

 • Mẫu quyết định xử lý kỷ luật là mẫu quyết định được ban lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy, quy chế của công ty. Mẫu quyết định lấy quy chế của công ty, biên bản họp kỷ luật làm căn cứ và nêu rõ tên nhân viên bị kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 109 2   Download

 • Biểu mẫu Quy trình quản trị nhân sự tổng hợp các quy trình về đào tạo, tuyển dụng nhân viên, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt nhân viên nhằm giúp trưởng phòng nhân sự lên kế hoạch tuyển dụng, đánh giá nhân viên, soạn thảo chương trình thử việc, ra quyết định đề bạt, khen thưởng nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  xls20p lottexylitol 18-07-2019 160 19   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận: giới thiệu một số kiến thức và kỹ năng cơ bản của phương pháp kỷ luật tích cực, kỷ luật không nước mắt nhằm thay thế các hình thức trừng phạt, kỷ luật học sinh tiêu cực. Giúp học sinh tự do phát triển khả năng, chủ động trong hành vi và sáng tạo trong các hoạt động tập thể, cá nhân những vẫn đảm bảo được kỷ luật của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm đổi mới cách quản lý học sinh một cách chủ động, khoa học, thay đổi cách xử lý sai phạm của học sinh với thái độ động viên, khuyến khích giúp học sinh có hành vi và thái độ ứng xử đúng.

  doc42p photokimlien 18-07-2019 290 57   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các biện pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nhằm thực hiện kỷ luật tích cực trong trường THPT, thay đổi quan điểm nhận thức của giáo viên về giáo dục và kỷ luật học sinh, TPTTHS là vi phạm đến mục tiêu GD và đạo đức nhà giáo, TPTTHS là vi phạm đến những quy định của pháp luật VN và Quốc tế có liên quan,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt51p hpnguyen9 04-05-2018 149 7   Download

 • Bài viết nhằm rút ra những nhận định nhằm giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan tài phán Việt Nam trong vấn đề chọn luật áp dụng phù hợp khi ký kết và thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

  pdf11p emvaolop1 07-03-2015 139 25   Download

 • Tiểu luận: Phương án xử lý phóng viên Lê Minh H vi phạm kỷ luật: tự ý đưa bài của cá nhân vào chương trình phát sóng và đi nước ngoài chưa được sự đồng ý của lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau gồm 9 phần: lời mở đầu, mô tả tình huống, xác định mục tiêu và xử lý tình huống, phân tích nguyên nhân và hậu quả, cơ sở và căn cứ để xử lý tình huống, phân tích nguyên nhân và hậu quả, cơ sở và căn cứ để xử lý tình huống, xây dựng các phương án giải quyết tình huống và lựa chọn phương án tối ưu, lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã chọn, kiến nghị, kết luận.

  doc12p tamdiachan 02-04-2014 754 108   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=nhân viên vi phạm kỷ luật
p_strCode=nhanvienviphamkyluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2