Rượu tỏi – Bài thuốc tuyệt với của nhân loại

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
105
lượt xem
33
download

Rượu tỏi – Bài thuốc tuyệt với của nhân loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những năm 1960 – 1970, WHO, cơ quan theo dõi sức khỏe và bệnh tật thế giới của Liên hiệp quốc ( LHQ) đã phát hiện ở đất nước Ai Cập, là 1 nước nghèo, khí hậu sa mạc khắc nghiệt nhưng sức khỏe chung của nhân dân Ai Cập ít bệnh tật và có tuổi thọ cao nhất thế giới. WHO đặt vấn đề với Chính phủ Ai Cập và xin gửi đoàn nghiên cứu đi Ai Cập để xem xét tại sao lại có hiện tượng lạ như vậy mà ngành y tế Ai Cập không giải thích...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rượu tỏi – Bài thuốc tuyệt với của nhân loại

  1. Rư u t i – Bài thu c tuy t v i c a nhân lo i nh ng năm 1960 – 1970, WHO, cơ quan theo dõi s c kh e và b nh t t th gi i c a Liên hi p qu c ( LHQ) ã phát hi n t nư c Ai C p, là 1 nư c nghèo, khí h u sa m c kh c nghi t nhưng s c kh e chung c a nhân dân Ai C p ít b nh t t và có tu i th cao nh t th gi i. WHO tv n v i Chính ph Ai C p và xin g i oàn nghiên c u i Ai C p xem xét t i sao l i có hi n tư ng l như v y mà ngành y t Ai C p không gi i thích ư c? ư c T ng th ng NASER ng ý, WHO ã huy ng thêm nhi u chuyên gia y t Ai C p i xu ng các vùng nông thôn, các vùng có khí h u kh c nghi t thu th p tài li u c bi t. Cu i cùng các nhà nghiên c u thu c nhi u nư c ( ông nh t là M , châu Âu và Nh t B n ) nh n xét r ng, Ai C p, nhà nào cũng có rư u ngâm t i u ng. Nhân dân Ai C p nói r ng : “T bao i nay, t nư c chúng tôi ai ai cũng làm như v y ”.
  2. Ngày xưa Ai C p là 1 ch l n, chinh chi n liên miên, ch y u là s d ng dao ki m chém gi t nhau. Lúc b y gi làm gì có thu c kháng sinh mà ch y u là ngư i ta dùng rư u ngâm t i r a v t thương và k t qu r t mau lành. các vùng khác nhau, chuyên gia các nư c thu th p công th c em v nghiên c u, phân tích, sau ó WTO t ng k t l i và t ch c 1 cu c h i th o v v n này. Năm 1980, t ch c WTO ã có k t lu n và thông báo r ng : rư u ngâm t i ch a ư c các nhóm b nh sau : * Th p kh p : sưng t y kh p, vôi hóa các kh p, m i xương kh p ( dù n ng hay nh u ch a kh i 100%) * Tim m ch : huy t áp th p, huy t áp cao, h van tim, h p van tim, ngo i tâm thu v tim m ch. * Ph qu n : viêm ph qu n, viêm h ng, hen ph qu n * Tiêu hóa : ăn khó tiêu, chua, viêm tá tràng, d dày, loét d dày.Năm 1993, ngư i Nh t B n l i thông báo thêm r ng : qua quá trình nghiên c u, h k t lu n : t i ngâm rư u còn ch a ư c thêm 2 nhóm b nh n a là :
  3. * Trĩ n i và trĩ ngo i * B nh ái tháo ư ng Và chính ngư i Nh t b n ã k t lu n chính xác : ây là bài thu c tuy t v i nh t c a nhân lo i vì nó d làm, r ti n, không gây ph n ng ph và có tác d ng ch a b nh cao. c bi t ây là bài thu c th n ư c i v i b nh kh p vì nó ch a kh i các b nh v kh p 100%. II/ Nguyên lý : Con ngư i t tu i 40 tr lên ã có b nh, các b ph n trong cơ th báo ng thoái hóa. B ph n nào y u thì thoái hóa nhanh, c bi t là làm cho các ch c năng h p th ch t béo (lipit), ch t ư ng (gluxit) suy gi m, các th ó không h p th ư c qua ư ng chuy n hóa, ph n th a không th i ra ngoài ư c ãd n n l ng ng trong thành vách m ch máu làm xơ v a ng m ch và xơ v a các b ph n khác r i lâu ngày gây ra các b nh như trên. Trong t i có 2 ch t quan tr ng : * Pittongxit : là lo i kháng sinh th c v t có tác d ng di t khu n cao. * Ho t tính màu vàng, giúp làm tiêu ch t béo dư i d ng CLCOLITCON bám vào thành vách máu làm cho ư ng i c a máu t tim ra vào u lưu thông. Chính nh 2 ch t ó làm cho t i có tác d ng ch a b nh cao.
  4. III/ Công d ng, i u ch và cách u ng : * T i khô ( bí l m m i dùng t i tươi ) : 40gr. Kinh nghi m khi mua 50gr bóc s ch v ch còn 40gr, thái nh cho vào cái l v a ngâm . * Rư u tr ng 450:100 ml ( t t nh t là rư u lúa m i vì trong rư u lúa m i ch t c ALDEHIT ã ư c kh nhi u hơn so v i rư u tr ng t n u b ng phương pháp th công) ( 1 chai rư u lúa m i 650ml chia ra làm 6 l n )
  5. * Ngâm 2 th ó trong 10 ngày, th nh tho ng l c l c, ban u ch có màu tr ng, sau chuy n sàng màu vàng, n ngày th 10 thì chuy n sang màu ngh * Cách u ng : ngày 2 l n. Sáng 40 gi t trư c khi ăn sáng, t i 40 gi t trư c khi i ng * Vì lư ng u ng 1 l n r t ít nên ph i thêm nư c sôi ngu i thì m i u ng thành ng m ư c. Ngư i ph i kiêng rư u ho c không u ng ư c rư u cũng u ng ư c thu c này vì lư ng rư u trong 40 gi t không áng k mà ph i pha thêm nư c sôi ngu i v i li u lư ng tùy ý nên ai cũng u ng ư c c 40gr t i ngâm v i 100ml rư u, ngâm 10 ngày thì u ng và u ng trong 20 ngày thì h t. Như v y c u ng ư c 10 ngày thì ngâm ti p l khác tùy theo b nh t t c a mình. N u u ng ư c c i thì càng t t, u ng liên t c không gián o n. N u u ng ư c như th ch c ch n b n không còn b nh t t gì trong cơ th , c nh ng kh i u lành tính hay ác tính có th hình thành trong cơ th cũng b tiêu tan.
  6. Dùng rư u t i cũng c n bác sĩ tư v n T i là m t v thu c ư c loài ngư i s d ng t hàng nghìn năm nay. Thành ph n hóa h c chính trong t i là m t kháng sinh có tên alixin (công th c hóa h c C6H10OS2) - m t h p ch t sunfua có tác d ng kháng khu n m nh c bi t v i vi khu n Staphyllococcus, thương hàn, phó thương hàn, ph y khu n t , l , b ch h u. Ngoài ra, trong t i còn có m t ít tinh d u và i- t. Bên c nh tác d ng di t vi khu n, t i còn có tác d ng c bi t h u hi u v i virut cúm. Tác d ng tuy t v i này ã khi n cho vi c s d ng t i d ng th c ph m và dư c ph m ang ngày càng tr nên ph bi n, nh t là vào th i i m d ch cúm A/H1N1 ang lây lan trên di n r ng. Tuy nhiên, c n lưu ý r ng nh ng tác d ng c a t i mà c bi t là tác d ng kháng sinh c a alixin r t d b m t khi m t i phân t oxy trong c u trúc phân t . Vì th , t i s ng có d ng t t hơn t i n u chín. Ngoài tác d ng kháng khu n, siêu vi, t i còn có tác d ng trên các b nh không nhi m trùng như ch ng lão hóa, h n ch và phòng ng a xơ v a ng m ch, h huy t áp. Th c ra tác d ng h huy t áp c a rư u t i ã ư c nh c n t r t lâu nhưng cơ ch tác d ng thì v n còn ang ư c các nhà khoa h c y h c hi n t i nghiên c u xác nh. V cách ngâm rư u t i, theo c giáo sư T t L i, nên ngâm b ng c n 60 v i t l 1ph n t i, 5 ph n c n. Và cách s d ng là u ng 20 - 50 gi t m i ngày, chia làm 3 l n. Không nên u ng nhi u hơn vì quá li u s gây tăng huy t áp. Anh c n h t s c lưu ý, ngư i b nh tăng huy t áp ph i tuân th tri t ch nh c a bác sĩ và nên u ng thu c u n. Vi c s d ng thu c nam là
  7. r t áng khuy n khích nhưng nh t thi t ph i có s ng ý, tư v n và ch nh c a bác sĩ i u tr c a c nhà.
Đồng bộ tài khoản