Sắc lệnh số 108/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 108/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 108/SL về việc bãi bỏ Hội đồng sản xuất kĩ nghệ ở Bộ kinh tế do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 108/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 108-SL NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 23-SL ngày 26-2 năm 1947 và S c l nh s 193-SL ngày 28-5-48 thi t l p H i ng s n xu t k ngh B Kinh t ; Xét nhu c u hi n th i; Chi u ngh c a B trư ng B Kinh t ; Theo ngh quy t c a H i ng Chính ph sau khi Ban thư ng tr c Qu c h i tho thu n, RA S C L NH: i u 1- Nay bãi b H i ng s n xu t k ngh B Kinh t . i u 2- B trư ng B Kinh t chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản