Sắc lệnh số 110/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
6
download

Sắc lệnh số 110/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 110/SL về việc ông Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân, nay thụ cấp Đại tướng kể từ ngày ký sắc lệnh do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 110/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH 110/SL CHÍNH NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u Hi n pháp nư c Dân ch c ng hoà Vi t Nam nh quy n h n v Ch t ch Chính ph , Chi u S c l nh s 33 ngày 22 tháng 3 năm 1946 và S c l nh s 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 t ch c Quân i Qu c gia, Chi u S c l nh s 230-SL ngày 30 tháng 11 năm 1946 u quy n T ng ch huy Quân i Qu c gia và Dân quân T v , Sau khi H i ng Chính ph và Ban thư ng tr c Qu c h i tho hi p, RA S C L NH: Ông Võ Nguyên Giáp, T ng ch huy Quân i Qu c gia và Dân quân T v , nay th c p i tư ng k t ngày ký S c l nh. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản