Sắc lệnh số 117/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
5
download

Sắc lệnh số 117/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 117/SL về việc khám xét nhà tư nhân do Chủ tịch Chính phủ ban hành, để sửa đổi Sắc lệnh số 131-SL ngày 20-7-1946 về việc khám xét nhà tư nhân do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 117/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 117-SL NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1949 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 131 ngày 20.7.1946 t ch c Tư pháp Công an. Chi u ngh c a B trư ng B Tư pháp; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph sau khi Ban thư ng tr c Qu c h i tho thu n. RA S C L NH: i u 1- i u 7, o n 3, s c l nh s 131 ngày 20-7-1946 nay s a i như sau: "Ngoài ra ph i g p m t trong b n trư ng h p c bi t sau này m i ư c vào nhà tư nhân ban êm: 1. Cháy nhà 2. L t 3. Có ti ng c u c u trong nhà phát ra. 4. Khi ch nhà ch a ch p nh ng k ào thoát. b giam c u, thành án hay b an trí) ho c ang b truy nã theo l nh a UBKCHC hay Toà án". i u 2- B trư ng B N i v và B trư ng B Tư pháp chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản