Sắc lệnh số 124/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 124/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 124/SL về việc cử ông: Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Duy Thân, Chu Văn Tấn làm uỷ viên UBKC hành chính Liên khu I do Chủ tịch Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 124/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 124 NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 63 ngày 22/11/45 và S c l nh s 77 ngày 21/12/45 t ch c chính quy n nhân dân và các U ban hành chính, Chi u S c l nh s 1/SL ngày 18/12/1946 thành l p các u ban B o v và Thông l nh liên b s 6-NV/CT ngày 28/12/46 thi hành S c l nh y, Chi u S c l nh s 3-NV/SL ngày 23-12-1946 t m hoãn các cu c tuy n c vào H i ng nhân dân và U ban hành chính, Chi u S c l nh s 34/SL ngày 19-3-1947 và S c l nh s 38/SL ngày 28-3-1947 s a i S c l nh s 1/SL ngày 18-12-1946, Chi u S c l nh s 78/SL ngày 3-9-1947 v cách tuyên b các nhân viên U ban kháng chi n khu, Chi u S c l nh s 120/SL ngày 25-1-48 t ch c các liên khu và thành l p các U ban kháng chi n kiêm hành chính liên khu, Chi u ngh c a B trư ng B N i v , B Trư ng B Qu c phòng và T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam, RA S C L NH: i u th 1 Nay c các ông có tên sau ây làm u viên trong U ban Kháng chi n kiêm Hành chính liên khu 1: Ông Nguy n Khang U viên Nhân dân Nguy n Duy thân U viên Hành chính Chu Văn T n U viên quân s i u th 2 Các ông B trư ng B N i v , B Qu c phòng, ông T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản