Sắc lệnh số 230/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 230/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 230/SL về việc sửa đổi Sắc lệnh số 131 ngày 20-07-1946 về tổ chức Tư pháp Công an do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 230/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 230-SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 131 ngày 20-7-1946 t ch c Tư pháp Công an, s a i b i S c l nh s 31-SL ngày 19-3-1947, Chi u ngh c a B trư ng B N i v và B trư ng B Tư pháp, Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n. RA S C L NH: i u1 i u 3, S c l nh s 131 ngày 20-7-46 nay s a i l i như sau: " i u 3 - Tư pháp Công an g m nh ng ph trách Tư pháp Công an và u viên Tư pháp Công an: a) Ph trách Tư pháp Công an là d thNm, Bi n lý, Phó Bi n lý, b) U viên Tư pháp Công an là: 1- V bên Toà án: ThNm phán sơ c p, 2- V bên Công an: Ch s và Phó ch s Phòng chính tr , Ch s và Phó Ch s phòng Tư pháp, Trư ng ty và Phó Trư ng ty Công an t nh, Trư ng ban và phó Trư ng ban chính tr , Trư ng ban và Phó Trư ng ban Tư pháp, Trư ng ban và Phó trư ng ban Tr t t Công an t nh, Trư ng qu n, Phó Trư ng qu n, Trư ng ban, Phó Trư ng ban các qu n thu c các thành ph . c) .... không thay i. i u2 B trư ng B N i v và B trư ng B Tư pháp chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản