Sắc lệnh số 41/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 41/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 41/SL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trân giữ chức Tổng thanh tra phó trong ban thanh tra Chính phủ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 41/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 41-SL NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1951 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 138- B/SL ngày 18-12-1949 t Ban Thanh tra Chính ph ; Chi u s c l nh s 5- SL ngày 21-2-1951 ch p nh n ơn c a Ông Tr n ăng Ninh xin t ch c T ng Thanh tra Phó trong Ban Thanh tra Chính ph ; Theo ngh quy t c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u1 Nay b nhi m Ông Nguy n Văn Trân, nguyên Ch t ch UBKCHC Liên khu 3, gi ch c T ng Thanh tra Phó trong Ban Thanh tra c a Chính ph . i u2 Th tư ng Chính ph chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản