Sắc lệnh số 43/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 43/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 43/SL về việc sửa đổi thể lệ chuẩn cấp các Huân chương kháng chiến do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 43/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 43-SL NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA H CHÍ MINH Ch t ch nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà Chi u s c l nh s 216-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 t Huân chương Kháng chi n; Chi u s c l nh s 83-SL ngày 17 tháng 9 năm 1947 thành l p Vi n Huân chương; Theo ngh c a Phó Th tư ng Chính ph . RA S C L NH: i u 1: i u 2 s c l nh s 21-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 t Huân chương Kháng chi n nay bãi b và thay b ng i u 2 m i sau ây: " i u 2 m i: Huân chương Kháng chi n có ba h ng: h ng nh t, h ng nhì và h ng ba. - Huân chương Kháng chi n h ng nh t do s c l nh Ch t ch nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà t ng thư ng. - Huân chương Kháng chi n h ng nhì và h ng ba do ngh nh c a Th tư ng Chính ph t ng thư ng". i u 2: Ông Th tư ng Chính ph và Vi n Huân chương chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản