Sắc lệnh số 45/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 45/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 45/SL về việc cấm buôn bán chuyên chở và tàng chữ các xa xỉ phẩm ngoại hoá do Chủ tịch nước ban hành để sửa đổi, bổ sung Sắc lệnh 192-SL ngày 28-5-1948

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 45/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TN NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 45-SL NGÀY 22 CH THÁNG 3 NĂM 1950 CHỦ TNCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Chiểu Sắc lệnh số 192-SL ngày 28 tháng 5 năm 1948 cấm buôn bán, chuyên chở và tàng trữ có tính cách buôn bán các xa xỉ phNm ngoại hoá trong toàn cõi Việt N am; Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận; RA SẮC LỆNH: Điều 1: N ay thêm vào cuối điều 3 sắc lệnh số 192-SL ngày 28 tháng 5 năm 1948: "Trong trường hợp xét không quan trọng và bị can không khiếu nại, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh, theo đề nghị của Ty Kinh tế tỉnh, có thể xét định tịch thu hàng hoá mà không đưa việc ra trước toà án, nếu tổng số hàng lậu dưới Một N ghìn Đồng." Điều 2: Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản