Sắc lệnh số 91/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 91/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 91/SL về việc định các khoản phí cấp hàng tháng của các uỷ viên UBKC và UBKCHC các cấp do Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 91/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TN NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 91/SL NGÀY 22 CH THÁNG 5 NĂM 1950 CHỦ TNCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 14-SL ngày 31 tháng 1 năm 1950 ấn định phí cấp cho các uỷ viên trong Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp; Chiểu đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều 1: Điều 1 và 2 Sắc lệnh số 14-SL ngày 31 tháng 1 năm 1950 nói trên nay bãi bỏ. Điều 2: Các Uỷ viên trong Uỷ ban hành chính và Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp được hưởng một khoản phí cấp hàng tháng theo bảng sau đây : Chức UBHC Ủy ban kháng chiến hành chính hay vụ UBKCHC Liên khu Tỉnh và Huyện, thị xã Thị xã nhỏ và kỳ thành phố lớn và quận và thành khu Hà phố Nội thuộc Hà Nội Một số phí cấp bằng giá: Chủ tịch 80 kg gạo 75 kg gạo 60 kg gạo 45 kg gạo 40 kg gạo Phó C.tịch 75 kg gạo 70 kg gạo 55 kg gạo 42 kg gạo 38 kg gạo Ủy viên 70 kg gạo 65 kg gạo 50 kg gạo 42 kg gạo 30 kg gạo Điều 3: Ngoài phí cấp nói trên, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên trong Uỷ ban hành chính và Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp hưởng phụ cấp gia đình, khu vực khí hậu xấu và vãng phản như công chức. Điều 4: Những công chức được cử vào các chức vụ nói trên được giữ lương theo ngạch bậc của mình nếu số lương này cao hơn lương định ở điều 2. Điều 5: Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1950. Điều 6: Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản